Etholiadau'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu

Diweddarwyd y dudalen ar: 16/04/2021

Bydd pleidleiswyr mewn 41 o ardaloedd heddlu yn Lloegr a Chymru (ac eithrio Llundain) yn ethol Comisiynydd Heddlu a Throseddu ar gyfer eu hardal heddlu ar 6 Mai 2021.

Comisiynwyr Heddlu a Throseddu yw cynrychiolwyr sy'n cael eu hethol i oruchwylio'r modd y rhoddir sylw i droseddau mewn ardal heddlu. Eu nod yw lleihau troseddau a sicrhau bod yr heddlu'n effeithiol. Maen nhw'n cael eu hethol am dymor o bedair blynedd. 

Cyngor Sir Ceredgion yw'r awdurdod arweiniol, neu Swyddog Canlyniadau Ardal yr Heddlu (PARO) ar gyfer Ardal Heddlu Dyfed-Powys, sy'n cynnwys Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys.

Mae'r etholiadau hyn yn defnyddio'r system Bleidleisio Atodol lle y mae pleidleiswyr yn gallu nodi dewis cyntaf ac ail ddewis ar gyfer ymgeisydd.

Pan fydd y pleidleisiau ar gyfer y dewis cyntaf wedi'u cyfri, os nad oes gan unrhyw ymgeisydd y mwyafrif clir (mwy na 50%), yna bydd pleidleisiau'r ail ddewis ar gyfer y ddau ymgeisydd gorau yn cael eu cyfri. Yna bydd y pleidleisiau ar gyfer y dewis cyntaf a'r ail ddewis ar gyfer y ddau ymgeisydd hyn yn cael eu hadio, a bydd yr ymgeisydd â'r cyfanswm mwyaf yn ennill yr etholiad.

Bydd pob awdurdod lleol yn cyfri eu pleidleisiau eu hunain ac yn darparu'r rhain i Swyddog Canlyniadau Ardal yr Heddlu Sir Ceredigion. Ar ôl casglu'r holl ganlyniadau, byddwn yn datgan pwy sydd wedi'i ethol yn Gomisiynydd Heddlu a Throseddu ar gyfer ardal Heddlu Dyfed-Powys a bydd y dudalen we hon yn cael ei diweddaru.

Ar gyfer ymholiadau ynghylch Ymgeiswyr ac Asiantiaid sy'n ymwneud ag etholiadau'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu, ewch i dudalen Ymgeiswyr ac Asiantiaid Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar wefan Cyngor Sir Ceredigion.

Mae gwefan bwrpasol ar gael sy'n darparu gwybodaeth hanfodol, sef: Etholiad Comisiynydd yr Heddlu a - Cyngor Sir Ceredigion.

Ymgeiswyr Comisiynydd Heddlu a Throseddu

Ymgeiswyr Plaid
BURNS, Jon Plaid Geidwadol Cymru
LLYWELYN, Dafydd Plaid Cymru
PRESTON, Tomos Glyn Democratiaid Rhyddfrydol
THOMPSON, Philippa Ann Llafur a'r Blaid Gydweithredol

Dolenni Cysylltiedig

Cyngor a Democratiaeth