Etholiadau'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu

Diweddarwyd y dudalen ar: 12/05/2021

Comisiynwyr Heddlu a Throseddu yw cynrychiolwyr sy'n cael eu hethol i oruchwylio'r modd y rhoddir sylw i droseddau mewn ardal heddlu. Eu nod yw lleihau troseddau a sicrhau bod yr heddlu'n effeithiol. Maen nhw'n cael eu hethol am dymor o bedair blynedd. 

Cyngor Sir Ceredgion yw'r awdurdod arweiniol, neu Swyddog Canlyniadau Ardal yr Heddlu (PARO) ar gyfer Ardal Heddlu Dyfed-Powys, sy'n cynnwys Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys.

Mae'r etholiadau hyn yn defnyddio'r system Bleidleisio Atodol lle y mae pleidleiswyr yn gallu nodi dewis cyntaf ac ail ddewis ar gyfer ymgeisydd.

Ymgeiswyr Plaid Pleidleisiau cyntaf ddewis
BURNS, Jon Plaid Geidwadol Cymru 69112
LLYWELYN, Dafydd Plaid Cymru 68208
PRESTON, Tomos Glyn Democratiaid Rhyddfrydol 17649
THOMPSON, Philippa Ann Llafur a'r Blaid Gydweithredol 48033
BURNS, Jon
34%
LLYWELYN, Dafydd
34%
PRESTON, Tomos Glyn
9%
THOMPSON, Philippa Ann
24%

Gan na dderbyniodd yr un ymgeisydd fwy na 50% o'r pleidleisiau dewis 1af, rydym wedi cyfrif y pleidleisiau 2il ddewis ar gyfer y ddau ymgeisydd sydd ar y blaen. Yn y cyfrif hwn, rydym yn edrych ar golofn 2il ddewis y papurau pleidleisio hynny lle mae'r ymgeiswyr wedi cael eu dileu i weld a gafodd y naill ymgeisydd neu’r llall sydd ar y blaen bleidleisiau fel ail ddewis. Felly, ni fydd y siart isod nad yw'n cynnwys gwybodaeth ar gyfer yr ymgeiswyr eraill sydd bellach wedi'u dileu.

Ymgeiswyr Plaid Pleidleisiau cyntaf ddewis Pleidleisiau ail ddewis Cyfansw
BURNS, Jon Plaid Geidwadol Cymru 69112 8296 77408
LLYWELYN, Dafydd Plaid Cymru 68208 26280 94488
BURNS, Jon
34%
24%
LLYWELYN, Dafydd
34%
76%

Etholwyd:
LLYWELYN, Dafydd / Plaid Cymru

Dolenni Cysylltiedig

Ymgeiswyr Plaid Pleidleisiau cyntaf ddewis
BURNS, Jon Plaid Geidwadol Cymru 7906
LLYWELYN, Dafydd Plaid Cymru 15916
PRESTON, Tomos Glyn Democratiaid Rhyddfrydol 1222
THOMPSON, Philippa Ann Llafur a'r Blaid Gydweithredol 6716
BURNS, Jon
25%
LLYWELYN, Dafydd
50%
PRESTON, Tomos Glyn
4%
THOMPSON, Philippa Ann
21%

Ymgeiswyr Plaid Pleidleisiau cyntaf ddewis
BURNS, Jon Plaid Geidwadol Cymru 7476
LLYWELYN, Dafydd Plaid Cymru 9913
PRESTON, Tomos Glyn Democratiaid Rhyddfrydol 981
THOMPSON, Philippa Ann Llafur a'r Blaid Gydweithredol 10388
BURNS, Jon
26%
LLYWELYN, Dafydd
34%
PRESTON, Tomos Glyn
3%
THOMPSON, Philippa Ann
36%

Ymgeiswyr Plaid Pleidleisiau cyntaf ddewis
BURNS, Jon Plaid Geidwadol Cymru 963
LLYWELYN, Dafydd Plaid Cymru 3671
BURNS, Jon
21%
LLYWELYN, Dafydd
79%

Ymgeiswyr Plaid Pleidleisiau cyntaf ddewis
BURNS, Jon Plaid Geidwadol Cymru 1297
LLYWELYN, Dafydd Plaid Cymru 5387
BURNS, Jon
19%
LLYWELYN, Dafydd
81%

Cyngor a Democratiaeth