Hysbysiadau cyhoeddus

Ni chaiff pob hysbysiad cyhoeddus ei gyhoeddi ar ein gwefan ond rydym yn gweithio tuag at hyn. Mae hysbysiadau cyhoeddus ar gael i'w gweld mewn papurau newydd lleol a chenedlaethol. Mae rhestr wythnosol o geisiadau cynllunio cofrestredig ar gael ar adran gynllunio ein gwefan.

 • Sir Gaerfyrddin
 • Caerfyrddin
 • Porth Tywyn
 • Llanelli
Mai
02

Ein Rhanbarth as Waith (ERW)

CYD-BWYLLGOR ARCHWILIO CYFRIFON 2017-18

 • Math o hysbysiad: Ein Rhanbarth ar Waith (ERW)
 • Lleoliad: Sir Gaerfyrddin
Meh
11

Archwilio cyfrifon: Cyngor Sir Caerfyrddin 2017 - 18

 • Math o hysbysiad: Archwilio cyfrifon
 • Lleoliad: Caerfyrddin
Meh
11

Archwilio cyfrifon: Awdurdod harbwr Porth Tywyn 2017 - 18

 • Math o hysbysiad: Archwilio cyfrifon
 • Lleoliad: Porth Tywyn
Meh
11

Archwilio cyfrifon: Cronfa Bensiwn Dyfed 2017 - 18

 • Math o hysbysiad: Archwilio cyfrifon
 • Lleoliad: Sir Gaerfyrddin
Meh
11

Archwilio cyfrifon: Partneriaeth Pensiwn Cymru 2017 - 18

 • Math o hysbysiad: Archwilio cyfrifon
 • Lleoliad: Sir Gaerfyrddin
Meh
13

Teras Parc Bigyn, Llanelli

Gwaharddiad Dros Dro ar Draffig Trwodd - Gorchymyn 2018

 • Math o hysbysiad: Gorchymyn traffig dros dro
 • Lleoliad: Llanelli
Meh
13

Y Lôn Rhwng Heol Brynmor a Stryd y Dywysoges a’r Lôn Rhwng Min y Môr a Stryd y Dywysoges, Llanelli

Gwaharddiad Dros Dro ar Draffig Trwodd - Gorchymyn 2018

 • Math o hysbysiad: Gorchymyn traffig dros dro
 • Lleoliad: Llanelli
Meh
13

Yr C2057 yng Nglanyfferi

Gwaharddiad Dros Dro ar Draffig Trwodd - Gorchymyn 2018

 • Math o hysbysiad: Gorchymyn traffig dros dro
 • Lleoliad: Caerfyrddin