Hysbysiadau Cyhoeddus

 • Seremonïau Sifil
 • Addysg ac ysgolion
 • Mynwent
 • Ein Rhanbarth ar Waith (ERW)
 • Archwilio cyfrifon
 • Teithio, Ffyrdd a Pharcio
 • Llwybr troed
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru
 • Trwydded
 • Tir
 • Glan y Fferi Sir Gaerfyrddin
Maw
19

Three Rivers Hotel

Deddf Priodasau 1949/1994 (Fel y'i diwygiwyd) Deddf Partneriaeth Sifil – 2004

Gwesty Three Rivers Hotel, Glan-y-fferi, Sir Gaerfyrddin, SA17 5TU

Mae Jacqueline Cavill, Perchennog, wedi gwneud cais i Gyngor Sir Gaerfyrddin gymeradwyo bod y safle uchod yn fan cynnal addas ar gyfer seremonïau priodas/partneriaeth sifil.

Mae’r cais a’r cynllun sy’n gysylltiedig ag ef i’w gweld yn Swyddfa Gofrestru, Parc Myrddin, Waun Dew, Caerfyrddin SA31 1HQ yn ystod oriau arferol swyddfa. Gellir cyflwyno unrhyw wrthwynebiad iddo yn ysgrifenedig i Mrs Andrea Rowlands, Cynrychiolydd y Swyddog Priodol ar gyfer Gofrestru, cyn pen 21 diwrnod ar ôl dyddiad cyhoeddi’r hysbysiad hwn.

 • Math o hysbysiad: Seremonïau Sifil
 • Lleoliad: Glan y Fferi Sir Gaerfyrddin

Cyngor a Democratiaeth