Agendâu a chofnodion: 1999 – 2015

Diweddarwyd y dudalen ar: 29/04/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Yn sgil pandemig Covid-19, penderfynwyd atal cyfarfodydd y cyngor dros dro. Mae Llywodraeth Cymru bellach wedi pasio rheoliadau argyfwng dros dro i lacio rhai o'r rheolau sy'n ymwneud â chyflawni gwaith y cyngor, er mwyn gallu gwneud penderfyniadau pwysig drwy gyfarfodydd rhithwir.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Cyngor a Democratiaeth