Adroddiad Blynyddol y Cyngor 2018-2019

Mae ein Hadroddiad Blynyddol ar gyfer 2018-2019 yn archwilio ein cynnydd yn erbyn y Strategaeth Gorfforaethol 2018-2023 a gyhoeddwyd yn wreiddiol ym mis Mehefin 2018.

Fe'i cynhyrchir gan y Cyngor oherwydd credwn y dylem ddarparu gwybodaeth gynhwysfawr a chytbwys i'r cyhoedd am ein gwasanaethau, fel y gallant weld sut yr ydym yn perfformio a'r heriau yr ydym yn eu hwynebu.

Lawrlwythiadau

Dolenni Cysylltiedig

Cyngor a Democratiaeth