Datganiad ynghylch Gwastraff ar gyfer Sir Gaerfyrddin

Sut y byddwn yn cyflawni ein Nodau a'n targedau

Byddwn yn gweithio mewn partneriaeth â Cwm Environmental Ltd., cwmni gwastraff sy’n eiddo’n gyfan gwbl i Gyngor Sir Caerfyrddin. Mae’r cwmni’n derbyn y rhan fwyaf o wastraff trefol Sir Gaerfyrddin ac mae’n gyfrifol am brosesu, trin, ailgylchu a gwaredu’r gwastraff a gesglir gan y Cyngor. Mae hefyd yn gyfrifol am baratoi eitemau i'w hailddefnyddio lle bo modd.

Mae'r cwmni'n gweithredu cyfleusterau trin, didoli a phrosesu yn ei bencadlys yn Nant-y-Caws ger Caerfyrddin ac mae'n gweithredu holl ganolfannau ailgylchu gwastraff cartref y Sir ar ran y Cyngor.