Gwybodaeth ddiweddaraf am wasanaeth Llyfrgelloedd - Symud ymlaen 2017 - 2022

Ein gweledigaeth yw i fod yn wasanaeth llyfrgelloedd cyhoeddus cynhwysol, modern, cynaliadwy o safon uchel yng nghalon pob cymuned yn Sir Gaerfyrddin.

Mae gennym cenhadaeth chwarae rhan yn darparu gwasanaethau hygyrch, cynhwysol, cyffrous a chynaliadwy sy'n hyrwyddo a hwyluso dysgu, diwylliant, treftadaeth, gwybodaeth, llesiant a hamdden yn darparu gwasanaethau hygyrch, cynhwysol, cyffrous a chynaliadwy sy'n hyrwyddo a hwyluso dysgu, diwylliant, treftadaeth, gwybodaeth, llesiant a hamdden.

Darllenwch strategaeth i gadw gwasanaethau llyfrgelloedd CSC yn berthnasol ac yn hygyrch. Nod y gwasanaeth yw I ddatblygu ar sail 5 cynnig cyffredinol sy'n hyrwyddo neges graidd ar lefel genedlaethol, gan gysylltu â Pholisïau’r Llywodraeth, Strategaethau a Fframweithiau Llyfrgelloedd, ond caniatáu modd i addasu er mwyn cyd-fynd ag anghenion a blaenoriaethau lleol:

  • Dysgu
  • Gwybodaeth
  • Darllen
  • Digidol
  • Iechyd

Lawrlwythiadau

Cyngor a Democratiaeth