Strategaeth Gorfforaethol 2018 - 2023 (Diweddarwyd Ebrill 2021)

Mae strategaeth 2018 - 2023 yn amlinellu cyfeiriad yr Awdurdod Lleol dros y pum mlynedd nesaf, gan gynnwys ein hamcanion llesiant a gwelliant fel y'u diffinnir gan ddeddfwriaeth. Yn ogystal, mae'n cynnwys prosiectau a rhaglenni allweddol y Cabinet ar gyfer y pum mlynedd nesaf, cyfres o bron i 100 o ardaloedd a phrosiectau â blaenoriaeth a gyhoeddwyd gan yr Arweinydd, y Cynghorydd Emlyn Dole yn ei gynllun 'Symud Ymlaen yn Sir Gaerfyrddin'.

Mae'r Strategaeth yn amlinellu gweledigaeth y Cyngor ar gyfer y dyfodol ar ffurf 13 o amcanion o dan bedair thema allweddol - cynorthwyo preswylwyr i ddechrau'n dda, i fyw'n dda, i heneiddio'n dda mewn amgylchedd iach, diogel a ffyniannus.

Darperir amrywiaeth o wasanaethau er mwyn bodloni'r amcanion hyn a hynny yn unol â Gwerthoedd Craidd y Cyngor.

Darllenwch ein Strategaeth Gorfforaethol

 

Lawrlwythiadau

Dolenni Cysylltiedig

Cyngor a Democratiaeth