Strategaeth Gymunedol Integredig

Mae'r Strategaeth Gymunedol Integredig wedi'i llunio gan Fwrdd Gwasanaethau Lleol Sir Gaerfyrddin drwy ymgynghori â chymunedau lleol, cyrff a grwpiau eraill. Mae'r Strategaeth yn amlinellu’r weledigaeth ar y cyd ar gyfer Sir Gaerfyrddin. Mae'n nodi pum nod y mae aelodau'r Bwrdd yn cytuno i weithio tuag atynt mewn partneriaeth sef:

  • Mae pobl yn Sir Gaerfyrddin yn iachach
  • Mae pobl yn Sir Gaerfyrddin yn cyflawni eu potensial o ran dysgu
  • Mae pobl sy’n byw ac yn gweithio yn Sir Gaerfyrddin ac yn ymweld â’r sir yn ddiogel ac yn teimlo’n fwy diogel
  • Mae cymunedau ac amgylchedd Sir Gaerfyrddin yn gynaliadwy
  • Mae gan Sir Gaerfyrddin economi cryfach a mwy llewyrchus.

Yn sylfaen i'r amcanion hyn, mae nifer o ddangosyddion poblogaeth sy'n golygu bod modd i'r cynnydd o ran cyflawni’r amcanion gael ei adolygu bob chwe mis. Mae adroddiad blynyddol ynghylch y cynnydd hwn yn cael ei gyhoeddi bob hydref.

Lawrlwythiadau

Cyngor a Democratiaeth