Symud Sir Gâr Wledig Ymlaen

Mae’r adroddiad hwn yn garreg filltir sylweddol i’r awdurdod gan mai dyma’r tro cyntaf i strategaeth ystod eang o’r fath cael ei ddatblygu er mwyn adfywio cymunedau gwledig Sir Gâr. Bydd yr adroddiad terfynol yn cael ei gyflwyno i’w gymeradwyo gan y Cyngor Llawn ar y 11 Medi 2019.

Lawrlwythiadau

Cyngor a Democratiaeth