Y Cynllun Heneiddio’n Dda

Nod y fenter Heneiddio’n Dda yng Nghymru, a gaiff ei harwain gan y Comisiynydd Pobl Hŷn, yw gwneud Cymru yn lle da i bawb dyfu’n hŷn ynddo. Mae’r fenter yn cydnabod bod cyflawni hyn yn dibynnu ar fod pobl, cymunedau a sefydliadau yn cymryd camau i wella profiad pobl hŷn, trwy ganolbwyntio ar bwysigrwydd ‘llesiant’. Caiff Cynllun Heneiddio’n Dda Sir Gaerfyrddin ei strwythuro yn ôl pum maes blaenoriaeth y rhaglen Heneiddio’n Dda yng Nghymru.

Lawrlwythiadau

Cyngor a Democratiaeth