Gwres eithafol yn arwydd o newid yn yr hinsawdd

12 diwrnod yn ôl

Yr wythnos hon cyhoeddodd y Swyddfa Dywydd ei rhybudd cyntaf am wres eithafol, yn cwmpasu llawer o dde-orllewin Cymru.

Mae'n ddechrau gwych i wyliau haf yr ysgol - es i i Harbwr Porth Tywyn ar y penwythnos i weld y gwaith adfer ar y goleudy ac roedd yn bleser gweld teuluoedd a thwristiaid lleol yn mwynhau'r traeth ac yn oeri gyda hufen iâ.

Mae'r haul bob amser yn gwneud i bopeth ymddangos ychydig yn well, ond er y gallwn groesawu dechrau'r haf, gall y gwres eithafol fod yn annioddefol i rai a dylem fod yn ymwybodol o hyn.

Gan ddangos yr un caredigrwydd ag yn ystod y pandemig, cofiwch sicrhau bod eich ffrindiau a'ch cymdogion yn iawn - efallai y bydd rhai pobl fwy agored i niwed yn cael trafferth yn y gwres. Efallai y gallwch helpu drwy gynnig mynd siopa fel y gallant aros yn oer dan do, neu eu helpu i dynnu llenni a bleindiau i gadw'r gwres allan.

O ganlyniad i newid yn yr hinsawdd, dywedir wrthym ein bod yn llawer mwy tebygol o weld cyfnodau hir o dywydd poeth eithafol yn ystod yr haf.

Ac - fel yr ydym wedi'i weld yn yr Almaen a Gwlad Belg dros yr wythnos ddiwethaf - rydym hefyd yn debygol o weld tywydd eithafol o bob math, a bydd llifogydd yn fwy tebygol wrth i dymheredd y môr godi a'r tywydd yn mynd yn fwy cyfnewidiol.

Fel cyngor, ni oedd un o'r rhai cyntaf yn y DU i ddatgan argyfwng hinsawdd, a'r cyntaf yng Nghymru i gyhoeddi cynllun gweithredu ar y newid yn yr hinsawdd gydag ymrwymiad i ddod yn garbon sero-net erbyn 2030.

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Fideo diweddaraf -Adroddiad blynyddol yr Arweinydd 2021 - Myfyrio, Ailosod a Symud Ymlaen

Cael golwg ar ragor o fideos gan yr Arweinydd ar Vimeo

Blogiau blaenorol...

Blog Gorffennaf - 3 o bostiadau

Dewiswch fis