Balch i fod yn buddsoddi mewn 900 o dai cyngor newydd

174 diwrnod yn ôl

Roedd dydd Llun yn ddiwrnod arall balch i mi fel Arweinydd y cyngor wrth i'm cydweithiwr, y Cynghorydd Linda Evans, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Dai, bennu ein cynlluniau uchelgeisiol i adeiladu 900 o dai cyngor newydd yn y sir.

Os caiff ei gymeradwyo gan y cyngor llawn ym mis Medi, dyma fydd y buddsoddiad mwyaf mewn tai cyngor newydd ers yr 1970au - nid yn unig yn Sir Gaerfyrddin, ond ledled Cymru gyfan.

Yn ddiweddar, cefais y cyfle i gwrdd â Julie James, Gweinidog Tai Llywodraeth Cymru, ac roedd hi'n rhyfeddu at ein cynlluniau ni, a hefyd ein gallu i wireddu ein haddewidion.

Eisoes, mae gennym gyllid i adeiladu'r 300 tŷ cyntaf o fewn y tair blynedd nesaf - mae hynny'n fuddsoddiad o £53 miliwn ar gyfer adeiladu tai y mae mawr eu hangen ar gyfer teuluoedd lleol lle mae'r galw a'r angen mwyaf amdanynt.

Fel y nodwyd gan fy nghydweithiwr, sy'n hyrwyddo materion gwledig, bydd nifer o'r tai hyn yn cael eu hadeiladu mewn cymunedau gwledig bach nad ydynt wedi gweld y math hwn o fuddsoddiad ers degawdau. Bydd yn golygu y gall teuluoedd lleol barhau i fyw yn y cymunedau maent yn eu hadnabod ac yn eu caru, yn hytrach na chael eu gwthio i ardaloedd mwy trefol lle mae tai fforddiadwy ar gael yn hwylus.

Rwy'n falch iawn o'r cynllun hwn, cryfder ein huchelgais, ein gallu i'w gyflawni, ac yn bwysicach fyth y gwahaniaeth go iawn y bydd hyn yn ei wneud i fywydau pobl.

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Fideo diweddaraf - Twristiaeth Sir Gâr

Cael golwg ar ragor o fideos gan yr Arweinydd ar Vimeo

Blogiau blaenorol...

Blog Ionawr - 1 postiad

Dewiswch fis