Angen gweithredu ar strategaeth amddiffyn rhag llifogydd genedlaethol

118 diwrnod yn ôl

Dros y penwythnos trawyd Sir Gaerfyrddin gan ragor o lifogydd. Rhagor o ofid a diflastod i drigolion a busnesau, a gorfod mynd ati i lanhau unwaith eto.

Ni allwn fynd ymlaen fel hyn, ni allwn barhau i lanhau drwy'r amser - mae'n rhaid gwneud rhywbeth ar lefel genedlaethol i sicrhau bod ein cymunedau'n cael eu hamddiffyn yn well rhag dwyster ac amlder y llifogydd hyn.

Dyna pam rwy'n galw ar Lywodraeth Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru i ymrwymo i strategaeth genedlaethol ar amddiffynfeydd llifogydd.

Fel Cyngor rydym yma i gefnogi ein cymunedau - rydym yma i'w helpu i baratoi pan gawn ni rybudd llifogydd, rydym yma i'w helpu i gadw'n ddiogel os yw eu heiddo mewn perygl, ac rydym yma i lanhau a sicrhau bod popeth yn ddiogel pan fydd y llifogydd wedi cilio.

Ond nid ein lle ni, na'n cyfrifoldeb ni, yw dal yr afon yn ôl.

Rhaid i Lywodraeth Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru gamu lan a darparu'r arbenigedd a'r buddsoddiad i ddarparu strategaeth amddiffyn rhag llifogydd effeithiol.

Mae dros ddwy flynedd wedi mynd heibio ers i mi gyfarfod â Phrif Weinidog Cymru ar y pryd, Carwyn Jones, ar lannau Afon Tywi yng Nghaerfyrddin, ar ôl dinistr Storm Callum yn hydref 2018.

Rhoddais bwysau ar Lywodraeth Cymru am ateb bryd hynny, ac rwy'n dal i bwyso heddiw.

Byddaf yn parhau i geisio atebion a sicrwydd, ond yn bwysicach byth, byddaf yn parhau i bwyso am weithredu. Mae angen gwneud mwy.

 

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Fideo diweddaraf - Adroddiad blynyddol yr Arweinydd 2021 - Myfyrio, Ailosod a Symud Ymlaen

Cael golwg ar ragor o fideos gan yr Arweinydd ar Vimeo

Blogiau blaenorol...

Blog Mehefin - 4 o bostiadau

Dewiswch fis