Blwyddyn ers datgan argyfwng hinsawdd

183 diwrnod yn ôl

Mae'n flwyddyn ers inni ddatgan argyfwng hinsawdd, a heddiw bydd trafodaeth lawn yn cael ei chynnal ynghylch y mater hynod bwysig hwn a'n hymdrechion i fynd i'r afael â'r mater.

Newid yn yr hinsawdd yw un o'r prif heriau rydym ni fel Cyngor yn canolbwyntio arnynt, a byddwn yn falch o gael cyfle i rannu'r cynnydd cadarnhaol rydym yn parhau i'w wneud o ran ein hymrwymiad i fod yn awdurdod carbon sero-net.

Mae'r ymagwedd hon ar waith ledled y Cyngor, ac er bod gennym dîm penodol ar gyfer cynaliadwyedd, mae pob adran yn helpu i sicrhau ein bod yn gweithio tuag at ein nod.

Rydym yn edrych ar bopeth gan gynnwys ein fflyd, goleuadau stryd, rheoli adeiladau, defnydd o blastigau, a mwy.

Aiff ein strategaeth carbon sero-net i fanylder ynghylch y cynnydd a wnaed gennym, a'n dyheadau ar gyfer y dyfodol.

Credwn mai ni yw'r awdurdod lleol cyntaf yng Nghymru i lunio strategaeth o'r fath, a thrwy ymrwymo i fod yn garbon sero-net erbyn 2030, rydym 20 mlynedd ar y blaen i dargedau cenedlaethol.

Yn fwy na dim, rwyf am i bobl wybod mai nid geiriau'n unig yw hyn i ni. Rydym wedi ymrwymo'n llwyr i wneud gwahaniaeth ac i weithredu.

Rwy'n edrych ymlaen at y drafodaeth heddiw, a diolch i bawb sydd wedi dod i Siambr y Cyngor i gyfrannu at daclo mater pwysig dros ben.

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Blogiau blaenorol...

Blog Gorffennaf - 1 postiad

Dewiswch fis