Gadewch i ni gefnogi Cymru o'n soffas

92 diwrnod yn ôl

Rwy'n siŵr nad fi oedd yr unig un oedd yn cnoi fy ewinedd brynhawn Sul wrth i'r wlad gael seibiant mawr ei angen o'n sefyllfa bresennol a gwylio gêm gyntaf Cymru ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad.

Doedd dim modd ymlacio - yn enwedig ym munudau olaf y gêm - ond roedd yn gêm dda gyda gelyniaeth gyfeillgar draddodiadol rhwng dwy wlad Geltaidd falch.

Rhaid i mi hefyd longyfarch yr Alban ar eu buddugoliaeth wych yn erbyn Lloegr yn Twickenham - y tro cyntaf iddynt ennill yno ers 38 mlynedd. Am gêm wych ar ddechrau pencampwriaeth sy'n argoeli bod yn un gyffrous iawn.

Wrth gwrs, roedd un peth yn wahanol iawn eleni, sef y seddi gwag yn y stadia gwag. Mae Pencampwriaeth y Chwe Gwlad yn achlysur pan fydden ni i gyd fel arfer yn dod at ein gilydd i fwynhau'r awyrgylch ac ymgolli mewn gêm am 80 munud, heb sôn am y cyfnod cyffrous wrth i'r gêm agosáu.

Eleni, fel popeth arall, mae'n rhaid i ni wneud pethau'n wahanol. Er cymaint yr hoffem ni i gyd gwrdd â ffrindiau a theulu i fwynhau'r gêm, mae'n rhaid i ni aros gartref a chefnogi Cymru o'n soffa.

Ond ni yw gwlad y gân, a does dim ots os ydyn ni yn ein hystafell fyw yn lle Stadiwm Principality. Rwy'n siŵr y gallwn ni i gyd ganfod y ddraig yn ein calonnau wrth i ni ymuno â'r bois i ganu Hen Wlad Fy Nhadau, ein hanthem genedlaethol, ac ymfalchïo yn ein cenedl.

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Blogiau blaenorol...

Blog Mai - 1 postiad

Dewiswch fis