Noson wobrwyo yn arddangos ein talentau chwaraeon

295 diwrnod yn ôl

Cefais y pleser o fynychu Gwobrau Chwaraeon Blynyddol Actif Sir Gâr yr wythnos hon - digwyddiad hollol ysbrydoledig sy'n dangos y talentau gwych sydd gennym yma yn y sir.

Roedd hwn yn gyfle i ddathlu goreuon y Sir ac i roi cydnabyddiaeth haeddiannol iawn i unigolion a thimau sy'n rhoi Sir Gaerfyrddin ar y map. Nid yr athletwyr yn unig gafodd gydnabyddiaeth gennym, rhoddwyd hefyd sylw i hyfforddwyr a gwirfoddolwyr sy'n gweithio'n galed oddi ar y maes chwarae er mwyn sicrhau y gellir mwynhau chwaraeon a chael llwyddiant.

Dyma'r bobl sy'n ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf ac fel Cyngor, rydym yn parhau i fuddsoddi mewn lleoliadau a chyfleoedd a fydd yn darparu'r llwyfan iddynt ddisgleirio.

Rydym newydd gyhoeddi ein bwriad i fuddsoddi dros £16miliwn mewn canolfan hamdden newydd yn Llanelli fel rhan o Bentref Llesiant a Gwyddor Bywyd uchelgeisiol Llanelli; ac rydym yn buddsoddi miliwn mewn uwchraddio cyfleusterau yng Nghanolfannau Hamdden Caerfyrddin a Dyffryn Aman dros y flwyddyn nesaf.

Daw llwyddiant yn sgil gwaith caled ac mae gwaith caled yn dechrau ag ymroddiad ac ymrwymiad i gyflawni nodau ac ennill, a dyna wnes i dystio nos Wener. Er gwaethaf y ffaith nad oedd modd i bawb fynd â thlws gartref gyda nhw, roedd pawb yn enillwyr ac roedd hynny'n hollol ysbrydoledig i'w weld.

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Fideo diweddaraf - Twristiaeth Sir Gâr

Cael golwg ar ragor o fideos gan yr Arweinydd ar Vimeo

Blogiau blaenorol...

Blog Rhagfyr - 0 o bostiadau

Dewiswch fis