Teyrnged deilwng yn dilyn trychineb

176 diwrnod yn ôl

Yr wythnos hon bydd pum mlynedd wedi mynd heibio ers marwolaeth drasig Cameron Comey, sef bachgen 11 oed a gollodd ei fywyd ar ôl syrthio i afon Tywi yng Nghaerfyrddin.

Wrth deithio dros yr afon honno bron bob dydd ar fy ffordd i Neuadd y Sir, rwy'n meddwl am Cameron yn aml.

Roedd ei farwolaeth yn sioc i'r gymuned gyfan, a bydd hynny'n parhau i beri loes i bawb oedd yn ei garu ac yn ei adnabod.

Er cof amdano, ac er cof am eraill sydd wedi colli eu bywydau yn y modd trasig hwn, fe wnaethom oleuo Neuadd y Sir yn las nos Lun. 

Roedd yn deyrnged syml ond pwerus, ac roeddwn yn falch o gefnogi'r cais hwn gan Bartneriaeth Diogelwch Dŵr Sir Gaerfyrddin.

Rhaid yw edmygu'r gwaith diflino sy'n cael ei wneud gan y bobl sy'n gyfrifol am y bartneriaeth diogelwch dŵr.

Dros y pum mlynedd diwethaf maent wedi manteisio ar bob cyfle i addysgu pobl a brwydro dros wneud gwelliannau diogelwch ar hyd afonydd a dyfrffyrdd yn Sir Gaerfyrddin a thu hwnt.

Yn ddiweddar roeddem yn falch o gael cefnogi a rhannu neges bwysig y bartneriaeth drwy ddosbarthu 6,000 o daflenni diogelwch dŵr yn ein hysgolion uwchradd.

Rwy'n gobeithio, mewn rhyw ffordd fach, fod y deyrnged ddydd Llun wedi cynyddu ymwybyddiaeth o'r mater hwn ac wedi helpu i goffáu Cameron.

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Blogiau blaenorol...

Blog Gorffennaf - 1 postiad

Dewiswch fis