Camp anhygoel o ymroddiad, arloesedd ac entrepreneuriaeth

230 diwrnod yn ôl

Ychydig wythnosau yn ôl gwnaethom rannu newyddion bod uwch-ymgynghorydd lleol a chyn feddyg o'r fyddin o Sir Gaerfyrddin wedi dyfeisio a phrofi math newydd o beiriant anadlu i helpu pobl i frwydro yn erbyn y coronafeirws.

Yr wythnos hon, rwy'n falch o rannu newyddion gwell fyth, sef bod dyfais Dr Rhys Thomas bellach wedi'i chymeradwyo i'w defnyddio a'i bod ar fin cael ei chynhyrchu ar raddfa lawn.

Mae Dr Rhys Thomas yn gweithio ar y cyd â chwmni peirianneg o Rydaman sef CR Clarke & Co i gynhyrchu'r peiriannau hyn, ac er ein bod ni gyd yn mawr obeithio na fydd angen eu defnyddio, mae'n braf o beth gweld ymroddiad lleol.

Yr hyn sy'n drawiadol ynglŷn â hyn oll yw pa mor gyflym y mae Dr Thomas a'i dîm wedi llwyddo i gyflawni hyn, a hynny gyda chefnogaeth arbennig ei gydweithwyr ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda sydd wedi cyfrannu eu harbenigedd a'u ffydd at ei brosiect.

Ar adeg mor dyngedfennol, mae'r fath ymroddiad, arloesedd ac entrepreneuriaeth yn amhrisiadwy. Hoffwn ddiolch o waelod calon i Dr Thomas a'i dîm am eu gwaith anhygoel.

Yr oedd gosod pedwar ysbyty maes dros dro yn Sir Gaerfyrddin mewn dim o bryd yn enghraifft berffaith arall o waith tîm.

Fe ddylen ni fod mewn sefyllfa i drosglwyddo'r rhain i'r GIG yr wythnos hon, a chyn i ni wneud hynny, hoffwn ddiolch i'r contractwyr sy'n bartneriaid inni a'r cannoedd o ddynion a menywod sydd wedi gweithio'n ddiflino i gyflawni hyn.

Fel yr wyf eisoes wedi dweud, rwy'n mawr obeithio mai gwastraff arian a gwastraff amser fydd hyn. Rwy'n mawr obeithio bydd hyn yn wir.

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Blogiau blaenorol...

Blog Tachwedd - 2 o bostiadau

Dewiswch fis