Dathlu Diwylliant

244 diwrnod yn ôl

Efallai bod rhai ohonoch yn gwybod yn ogystal â gwleidyddiaeth rwyf hefyd yn dwlu ar gerddoriaeth a llenyddiaeth ac wedi ysgrifennu a chyfansoddi nifer o ganeuon a threfniadau cerddorol yn ystod gyrfa digon amrywiol.

Does dim yn rhoi mwy o bleser i mi na gallu treulio amser yn trefnu cerddoriaeth ar gyfer caneuon sy'n aros i gael eu cyfansoddi neu i fod yn grefftus â geiriau er mwyn creu barddoniaeth.

Felly, cefais bleser mawr o fod yn westai yng Ngwobrau Dathlu Diwylliant Sir Gaerfyrddin nos Wener.  Roedd hwn yn gyfle i roi cydnabyddiaeth i dalentau lleol a'r rheiny sy'n rhoi eu bywydau i gefnogi'r celfyddydau a threftadaeth mewn amrywiol ffurf.

Cyflwynwyd 20 o wobrau i unigolion a grwpiau a chawsom gyfle i fwynhau perfformiadau gan Gôr y Strade a Cerys Angharad, telynores 10 mlwydd oed sydd wedi ennill gwobrau cenedlaethol niferus ac ychwanegodd un arall i'w chasgliad ar ddiwedd y noson drwy ennill ein gwobr arbennig am Dalent Ifanc.

Gwyn Nicholas oedd enillydd ein Gwobr Cyfraniad Eithriadol i Ddiwylliant. Gwyn yw cyfarwyddwr cerddorol Côr Llanpumsaint, sy'n dathlu 40 mlynedd o fodolaeth eleni.

Diolch i bawb a oedd ynghlwm wrth drefnu'r noson, boed hynny'n llunio rhestr fer neu'n paratoi ar gyfer y digwyddiad a hefyd diolch i Marc Griffiths, cyflwynydd BBC Radio Cymru a fu'n cyflwyno'r seremoni.

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Fideo diweddaraf - Twristiaeth Sir Gâr

Cael golwg ar ragor o fideos gan yr Arweinydd ar Vimeo

Blogiau blaenorol...

Blog Rhagfyr - 0 o bostiadau

Dewiswch fis