Digwyddiad beicio newydd yn gyfle gwych i roi'r sir ar y map

300 diwrnod yn ôl

Efallai eich bod wedi clywed ein bod yn paratoi at ddigwyddiad beicio o'r radd flaenaf unwaith eto yn Sir Gaerfyrddin, ar ôl y cyhoeddwyd ein bod wedi cael ein dewis i gynnal cymal olaf y Daith Merched ym mis Mehefin.

Mae hyn yn newyddion gwych, ac yn dod ar ôl i ni gynnal Taith Prydain y dynion yn llwyddiannus iawn ym mis Medi y llynedd.

Mae'n gyfle arall i ni serennu ar lefel fyd-eang, a chynnal digwyddiad arbennig arall y mae ein preswylwyr a'n hymwelwyr yn gallu edrych ymlaen ato a bod yn rhan ohono.

Bydd y ras yn cael ei chynnal mewn dau o'n cyfleusterau beicio cenedlaethol. Bydd y cymal olaf yn dechrau yn y felodrom hanesyddol yng Nghaerfyrddin, cyn mynd ymlaen i Landeilo, i'r Mynydd Du, a thrwy Ddyffryn Aman a Chwm Gwendraeth, cyn dod i ben ym Mharc Gwledig Pen-bre - cartref y Cwrs Beicio Ffordd Gaeedig Cenedlaethol.

Unwaith eto, mae'r ras hon yn addo rhoi hwb i'r economi leol a bydd busnesau gan gynnwys y rheiny yn niwydiannau beicio, twristiaeth a lletygarwch yn cael y budd mwyaf.

Cefais gyfle i gwrdd â chyfarwyddwr y ras yn y digwyddiad lansio ym Mhen-bre yr wythnos ddiwethaf, ac mae'n teimlo'r un mor gyffrous â ni i groesawu'r daith i Sir Gaerfyrddin.

Mae'r golygfeydd godidog yn y sir yn darparu'r lle perffaith i gynnal cymal olaf y ras, yn ogystal â herio'r holl feicwyr sy'n cymryd rhan - sy'n cynnwys o leiaf un feiciwraig leol, Manon Lloyd, ac rydym yn gobeithio y bydd beicio yn ei hardal leol o fantais iddi.

Rydym yn gobeithio y bydd pawb yn y sir yn ein cefnogi ac yn helpu i sicrhau y bydd y digwyddiad hwn yn un ardderchog unwaith eto.

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Fideo diweddaraf - Twristiaeth Sir Gâr

Cael golwg ar ragor o fideos gan yr Arweinydd ar Vimeo

Blogiau blaenorol...

Blog Chwefror - 1 postiad

Dewiswch fis