Diolch i'n holl wirfoddolwyr Cymoni eich Cymuned

292 diwrnod yn ôl

Mae sbwriel yn fater i ni i gyd. Mae'n sbwylio ein hamgylchedd ac yn costio i ni fel trethdalwyr i dacluso ar ôl pobl sy'n rhy ddiog neu'n ddi-hid i waredu eu sbwriel neu fynd ag ef gartref gyda nhw.

Yn fy ward i sef Llannon, rydym yn aml yn gorfod codi cartonau bwyd brys sydd wedi'u taflu ar ymylon ein ffyrdd ac rwy'n gwybod bod hyn yn broblem ledled y sir.

Ond er nad wyf i'n deall meddylfryd y sawl sy'n sbwriela, rwy'n llwyr edmygu'r nifer bach o wirfoddolwyr sy'n glanhau eu cymunedau fel rhan o'n prosiect Cymoni eich Cymuned.

Wythnos ar ôl wythnos, mae gennym grwpiau o wirfoddolwyr sy'n dod â'u hoffer casglu sbwriel, eu dillad llachar ac yn cerdded i fyny ac i lawr ein strydoedd, yn patrolio'n parciau a'n traethau yn casglu sbwriel.

Iddyn nhw, mae'n dasg sy'n rhoi boddhad mawr ac rwy'n diolch o waelod calon iddyn nhw am eu holl waith er mwyn helpu i gadw Sir Gaerfyrddin yn lân. Mae'n ffordd iddyn nhw gwrdd â ffrindiau newydd, ennill Credydau Amser a chymryd rhan yn eu cymunedau.

Ond trueni mawr fod angen gwneud hyn yn y lle cyntaf.  Mae ffyrdd gwell o lawer y gallem ddefnyddio adnoddau'r cyngor ac mae nifer o ffyrdd pwysicach y gallai ein gwirfoddolwyr gweithgar dreulio eu hamser.

Os hoffech wybod mwy am brosiect Cymoni eich Cymuned, edrychwch ar wefan y Cyngor - mae'n gynllun gwych.

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Fideo diweddaraf - Twristiaeth Sir Gâr

Cael golwg ar ragor o fideos gan yr Arweinydd ar Vimeo

Blogiau blaenorol...

Blog Ionawr - 1 postiad

Dewiswch fis