Cynnydd calonogol ar brosiectau Bargen Ddinesig Bae Abertawe

146 diwrnod yn ôl

Mae rhai datblygiadau calonogol wedi digwydd o ran Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn yr wythnos ddiwethaf, yn enwedig y cyhoeddiad yn y dyddiau diwethaf bod £18 miliwn wedi'i ryddhau i symud dau brosiect mawr y Fargen yn eu blaenau.

Drwy weithio mewn partneriaeth ar draws y rhanbarth, rydym yn falch bod ein cymdogion yn Abertawe wedi cael cyllid ar gyfer eu prosiect ardal ddigidol cyffrous sy'n cynnwys arena dan do drawiadol a fydd, heb os, yn atyniad enfawr i lawer ohonom yma yn Sir Gaerfyrddin.

O ran ein hardal ni, rwyf wrth fy modd bod y cyllid ar gyfer Yr Egin hefyd ar ei ffordd.

Mae hwn yn newydd i'w groesawu, gan fod yr adeilad wedi bod ar agor ers tro erbyn hyn, ac mae'n lle mor wych. Rwy'n mynd yno ychydig o ddiwrnodau'r wythnos ar gyfer digwyddiadau gwahanol sy'n dangos hyblygrwydd yr adeilad.

Mae'n amser i ni gael yr arian hwn er mwyn symud y cam nesaf yn ei flaen, estyn y lle a gwneud lle ar gyfer mwy o fusnesau digidol a chreadigol sy'n dymuno bod yn rhan o'r uchelgais.

Wrth gwrs rwyf hefyd yn croesawu'r newyddion nad yw Llywodraeth Cymru eisiau galw i mewn y cais cynllunio ar gyfer y Pentref Llesiant yn Llynnoedd Delta, Llanelli, sy'n golygu y gallwn bellach wneud cynnydd go iawn ar y datblygiad enfawr hwn a fydd yn buddsoddi yn iechyd a llesiant ein preswylwyr yn ogystal â chreu swyddi o safon uchel sydd mawr eu hangen.

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Fideo diweddaraf - Twristiaeth Sir Gâr

Cael golwg ar ragor o fideos gan yr Arweinydd ar Vimeo

Blogiau blaenorol...

Blog Rhagfyr - 0 o bostiadau

Dewiswch fis