Dathlu ein darpar entrepreneuriaid

195 diwrnod yn ôl

Cystadleuaeth Bwrsariaeth y Goleudy yw un o fy hoff raglenni i fod yn rhan ohoni drwy gydol y flwyddyn oherwydd mae'n gyfle i weld entrepreneuriaeth a brwdfrydedd ar eu gorau.

Ac nid oedd eleni yn ddim gwahanol yn hyn o beth wrth i grŵp gwych arall o bobl dalentog gystadlu ar gyfer y wobr o le swyddfa am ddim, mentora busnes a £5,000 mewn arian parod.

Efallai mai un o'n henillwyr mwyaf anarferol oedd Cameron Reardon sy'n 18 oed o Lanelli sy'n gwerthu pob math o bryfed fel rhan o'i fusnes pryfyddiaeth ar-lein sef Bug Box UK.

Nid yw hwn yn rhywbeth y mae pawb yn ei hoffi ond mae Cameron wedi targedu marchnad unigryw ac mae'n edrych ymlaen at symud ei fusnes allan o'i ystafell wely a'i ddatblygu'n bethau mawr.

Gwnaeth Cameron argraff dda iawn arnom ni fel beirniad ac un peth amlwg amdano oedd ei ddyfalbarhad. Cyrhaeddodd y rownd derfynol yng nghystadleuaeth y llynedd ond ni wnaeth hynny ei stopio rhag mynd drwy'r cyfan unwaith yn rhagor.

Cafodd nifer o fusnesau gwych eraill eu cyflwyno i ni ar y diwrnod gan gynnwys Oddball Moonshine, busnes diodydd alcohol dan arweiniad Dante Diana a Cloth, busnes dylunio ffabrig dan arweiniad Imogen Mills sef y rhai a ddaeth yn ail ac yn drydydd yn y gystadleuaeth a fydd hefyd yn ennill gwobr ariannol a chymorth busnes.

Cystadleuaeth flynyddol a drefnir gan Gyngor Sir Caerfyrddin ar y cyd â Choleg Sir Gâr a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yw Bwrsariaeth y Goleudy.

Mae'n rhywbeth y byddwn i'n annog darpar entrepreneuriaid i roi cynnig arno.

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Fideo diweddaraf - Twristiaeth Sir Gâr

Cael golwg ar ragor o fideos gan yr Arweinydd ar Vimeo

Blogiau blaenorol...

Blog Ionawr - 1 postiad

Dewiswch fis