Dylai sbortsmonaeth da ysbrydoli chwaraewyr ifanc

23 diwrnod yn ôl

Dyna beth oedd bore Sul llawn tensiwn wrth i Gymru fynd benben â Ffrainc yn rownd yr wyth olaf yng Nghwpan Rygbi'r Byd. Nid dyma'r gêm orau o ran safon, ond y fuddugoliaeth sy'n bwysig, a bellach gallwn edrych ymlaen at herio'r Springboks yn y rownd gynderfynol y penwythnos hwn.

Yn ogystal ag ambell berfformiad arbennig ar y cae, mae hefyd wedi bod yn bleser gweld y modd y mae carfan rygbi Cymru wedi ymddwyn oddi ar y cae. Maent wedi creu perthynas arbennig â'r cyhoedd yn Siapan a pharhau i ddangos pa mor bwysig yw moesau i'r gamp - gwelwyd enghraifft wych o hyn wrth i chwaraewyr Cymru gysuro'r Ffrancwyr wedi'r chwiban olaf.

Mae sbortsmonaeth o'r fath yn cael ei feithrin o fore oes, yn bennaf yn ein clybiau ieuenctid. Mae gennym glybiau cymunedol arbennig ledled Sir Gaerfyrddin sy'n cael eu rhedeg gan wirfoddolwyr sy'n datblygu sêr y dyfodol - ac yn wir, cychwynnodd llawer o chwaraewyr Cymru eu gyrfa rygbi yn lleol.

Dechreuodd James Davies, Aled Davies a Jonathan Davies eu gyrfa rygbi gyda Chlwb Rygbi Hendy-gwyn ar Daf; Ryan Elias a Ken Owens gyda Chlwb Athletig Caerfyrddin; Aaron Shingler a Josh Adams gyda'r Hendy; Gareth Davies gyda Chastellnewydd Emlyn; ac Wyn Jones gyda Llanymddyfri. Roedd eu gweld yn chwarae ar y lefel uchaf oll yn brofiad gwych.

Os oes gennych chi fewnwr, asgellwr neu brop yn eich teulu - p'un ai'n fachgen neu'n ferch - cysylltwch â'n tîm Actif Sir Gâr i gael gwybodaeth am glybiau a chyfleoedd lleol.

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Fideo diweddaraf - Twristiaeth Sir Gâr

Cael golwg ar ragor o fideos gan yr Arweinydd ar Vimeo

Blogiau blaenorol...

Blog Tachwedd - 1 postiad

Dewiswch fis