Fe ddown ni drwyddi gyda'n gilydd

209 diwrnod yn ôl

Ddoe cawsom y cyhoeddiad anochel y bydd cyfyngiadau symud newydd yn cael eu cyflwyno yng Nghymru gyfan. Cyfeirir at hyn fel cyfnod atal.

Mae'n amlwg bod y sefyllfa'n gwaethygu, ac ar hyn o bryd yr unig ffordd y gallwn reoli'r sefyllfa yw drwy weithredu mewn modd eithafol.

Fel rydym wedi'i weld yn lleol, mae nifer yr achosion wedi codi'n sydyn ac er mwyn diogelu ein gilydd – a'n GIG – mae'n ymddangos nad oes modd gweithredu mewn unrhyw ffordd arall.

Yn anffodus, bydd y cyfnod atal – sy'n dod i rym am 6pm ddydd Gwener tan ddydd Llun, 9 Tachwedd – yn effeithio ar ein gwasanaethau yn Sir Gaerfyrddin, ac ar ein busnesau.

Byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi ein cymunedau. Rydym yn diweddaru ein gwefan yn rheolaidd â gwybodaeth, cyngor a ffynonellau cymorth. Rydym hefyd ar gael saith niwrnod yr wythnos ar y ffôn ac yn ateb ymholiadau drwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Ar gyfer ein busnesau, bydd ein tîm datblygu economaidd yn gwneud popeth posibl i ddarparu ffynonellau o gymorth ariannol, yn ogystal ag ateb cwestiynau sydd gan bobl.

Rydym i gyd yn gobeithio y bydd y cyfnod byr a llym hwn yn helpu i leihau niferoedd yr achosion, ac yn sicrhau nad yw ein gwasanaethau iechyd yn cael eu llethu.

Mae'r misoedd diwethaf wedi bod yn eithriadol o anodd, ac wrth inni ddechrau meddwl ein bod wedi dod drwy'r cyfnod argyfyngus hwnnw, mae'n ymddangos ein bod yn gorfod dechrau o'r dechrau. Ond mae'n rhaid inni beidio â gadael i hyn ein digalonni. Rydym wedi tynnu at ein gilydd o'r blaen a byddwn yn gwneud hynny eto.

Gadewch inni weithio gyda'n gilydd a Diogelu Sir Gâr.

 

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Blogiau blaenorol...

Blog Mai - 1 postiad

Dewiswch fis