Prawf bod angen i ni fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd

67 diwrnod yn ôl

Rydym wedi cael llawer iawn o law dros y dyddiau diwethaf, ac mae hyn, yn ogystal â'r llanw uchel, wedi peri pryder mewn sawl rhan o'r sir.

Er yr effeithiwyd ar nifer fach o eiddo, diolch byth ni welwyd yr un amodau ofnadwy a gafwyd bron blwyddyn yn ôl.

Roedd llawer o waith yn cael ei gyflawni yn y cefndir i sicrhau ein bod yn barod i ymateb. Roedd ein timau yn gwylio'r rhagolygon ac yn cynllunio'n ofalus, gan ddarparu adnoddau lle bynnag yr oedd eu hangen.

Rwy'n gwybod yr oedd trigolion mewn rhai ardaloedd yn cael sicrwydd o weld ein criwiau wrth law er mwyn ymdrin â'r dŵr yn codi. Rwy'n ddiolchgar iawn am eu hymdrechion yn yr amodau erchyll.

Gan edrych i'r dyfodol, yr wythnos nesaf rydym yn cyflwyno rhai newidiadau i gasgliadau biniau, gan leihau'r nifer fwyaf o fagiau du y gellir eu casglu i dri a chyflwyno system didoli bagiau du yn ein canolfannau ailgylchu. Rydym hefyd wedi gwrando ar adborth pobl a byddwn yn dechrau darparu bagiau bin bwyd am ddim i gefnogi ac annog pobl i ailgylchu eu gwastraff bwyd.

Gall pob un ohonom wneud mwy i helpu i gynyddu ein cyfradd ailgylchu a fydd yn ein helpu yn y pen draw i ddiogelu ein hamgylchedd ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Mae ein hymrwymiad i fynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd yn glir, gan ein bod yn un o'r awdurdodau lleol cyntaf yng Nghymru i ddatgan argyfwng hinsawdd yn ôl ym mis Chwefror.

Wrth i'r tywydd gwael waethygu, a gan fod ffocws byd-eang ar newid yn yr hinsawdd, mae'n hanfodol ein bod yn gwneud y newidiadau hyn i helpu i wneud gwahaniaeth go iawn.

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Fideo diweddaraf - Twristiaeth Sir Gâr

Cael golwg ar ragor o fideos gan yr Arweinydd ar Vimeo

Blogiau blaenorol...

Blog Rhagfyr - 0 o bostiadau

Dewiswch fis