Cam gwych ymlaen i'r Fargen Ddinesig

204 diwrnod yn ôl

Yr wythnos diwethaf cawsom newyddion y bu mawr ddisgwyl amdano sef bod cam cyntaf y cyllid ar gyfer y Fargen Ddinesig, sef tua £18miliwn, wedi cael ei ryddhau gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru.

Bydd y cyllid hwn yn mynd tuag at ddau o brosiectau'r Fargen Ddinesig sydd wedi'u cymeradwyo – Ardal Ddigidol Dinas Abertawe a'r Glannau, a Chanolfan S4C Yr Egin yma yn Sir Gaerfyrddin.

Mae'n newyddion ardderchog, y buom yn aros yn hir amdano. Mae bron i dair blynedd wedi mynd heibio ers i ni lofnodi'r Fargen Ddinesig gyda'r cyn Brif Weinidog Theresa May.

Y newyddion da yw bod un o'r prosiectau eisoes wedi'i gyflawni, yn yr ystyr bod cam cyntaf Yr Egin eisoes ar waith. Yn ffynnu mewn gwirionedd, gydag ystod o fusnesau creadigol yn gweithio gyda'i gilydd ac yn cyflawni pethau gwych.

Nawr, gallwn fynd ati i gyflawni’r ail gam ar gyfer y prosiect hwnnw – rydym eisoes yn dechrau meddwl yn greadigol o ran sut y gallwn wneud hyn, a chael y bobl iawn yn rhan o'r broses.

Edrychwn ymlaen yn awr at y gyfran nesaf y cyllid, a fydd yn rhyddhau hyd yn oed mwy o arian er mwyn ein galluogi i fwrw ymlaen â'r prosiectau eraill sydd ar y gweill ac sy'n barod i fynd.

Bydd hyn yn cynnwys, wrth gwrs, Pentref Llesiant Llanelli sydd wedi'i ail-alinio a fydd yn gaffaeliad mawr i bawb yn Sir Gaerfyrddin. Edrychaf ymlaen at weld y prosiect hwnnw yn cael ei roi ar waith.

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Blogiau blaenorol...

Blog Gorffennaf - 1 postiad

Dewiswch fis