Cymerwch ran yn yr ymgynghoriad ynghylch y gyllideb

50 diwrnod yn ôl

Wrth i'r gwaith fynd rhagddo yn ôl yr arfer ar ôl gwyliau'r Nadolig, rydym yn mynd ati'n syth i gyflawni'r gwaith pwysig o bennu ein cyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

Nid yw hon byth yn dasg hawdd, ac mae'n anochel y bydd gennym benderfyniadau anodd i'w gwneud wrth i ni geisio cydbwyso anghenion ein trigolion a'n cymunedau â'r arian sydd gennym i'w wario.

Fel sydd bob amser yn wir, rydym yn gwerthfawrogi cyfraniad pawb yn Sir Gaerfyrddin wrth i ni baratoi i wneud y penderfyniadau hynny, ac felly'r wythnos hon rydym yn lansio ein hymgynghoriad ynghylch y gyllideb i roi cyfle i bobl adolygu rhai o'r newidiadau arfaethedig wrth i ni ymdrechu i wneud arbedion ym mhob adran.

Er ein bod wedi cael setliad gwell na'r disgwyl gan Lywodraeth Cymru, nid yw'n ddigon o hyd i dalu am y pwysau anorfod yr ydym yn parhau i'w hwynebu, ac mae llawer o'r setliad eisoes wedi'i neilltuo.

Ni fydd hi'n hawdd - mae gennym lawer o waith i'w wneud o ystyried yr holl doriadau a wnaed yn ystod y 10 mlynedd diwethaf, ac mae ein hadrannau o hyd yn gorfod chwilio am wasanaethau y gellir eu lleihau gan geisio lleihau'r effaith ar breswylwyr.

Dros y tair blynedd nesaf, mae angen i ni ddod o hyd i £16.5 miliwn o arbedion drwy newidiadau i wasanaethau a pholisi - mae hyn yn ychwanegol at yr oddeutu £13 miliwn o arbedion yr ydym wedi gofyn i staff ddod o hyd iddynt drwy weithio'n well a lleihau costau.

Dyma gyfle ichi ddweud eich dweud - mae eich adborth yn bwysig iawn.  Cynhelir ein hymgynghoriad tan 28 Ionawr.

Dweud eich dweud

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Fideo diweddaraf - Twristiaeth Sir Gâr

Cael golwg ar ragor o fideos gan yr Arweinydd ar Vimeo

Blogiau blaenorol...

Blog Chwefror - 2 o bostiadau

Dewiswch fis