Diolch i'n Prif Weithredwr wrth iddo gyhoeddi ei ymddeoliad

272 diwrnod yn ôl

Yr wythnos diwethaf, dywedodd Mark James, sydd wedi bod yn Brif Weithredwr y Cyngor am 17 o flynyddoedd, wrthyf am ei fwriad i ymddeol a chyda chalon drom, derbyniais ei lythyr ymddiswyddo.

Mae bod yn Brif Weithredwr ar Awdurdod Lleol yn dasg anodd - mae'n swydd lle mae'r disgwyliadau'n sylweddol ac yn aml, y feirniadaeth yn chwyrn. Ond, fel rhywun sydd wedi cydweithio'n agos â Mark dros y pedair blynedd diwethaf, rwy'n llwyr ymwybodol o'i egni a'i ymrwymiad er mwyn gwasanaethu'r Cyngor a'r Sir gyfan.

Nid oes geiriau i ddisgrifio'r effaith drawsnewidiol y mae ei arweiniad wedi ei chael ar ein sir. Mae ei dalent, ei wybodaeth a'i arbenigedd wedi bod yn werthfawr tu hwnt wrth i ni osod nodau uchelgeisiol ar gyfer dyfodol Sir Gaerfyrddin. Mae'n ddyletswydd arnaf i sicrhau ein bod ni'n pontio'r newid hwn yn effeithiol ac yn pennu cynllun olyniaeth sy'n diogelu'r dyheadau hynny.

Diolch i Mark am ei egni a'i sgiliau wrth gyflawni ei ddyletswyddau a dymunaf ymddeoliad hir a hapus iddo.

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Fideo diweddaraf - Bwrsariaeth y Goleudy

Cael golwg ar ragor o fideos gan yr Arweinydd ar Vimeo

Blogiau blaenorol...

Blog Hydref - 1 postiad

Dewiswch fis