Diolch i'n staff am barhau i fynd yr ail filltir

81 diwrnod yn ôl

Mae wedi bod yn ddechrau ansefydlog dros ben i'r flwyddyn hyd yn hyn gyda'r tywydd diweddar a'r effaith y mae Covid-19 yn dal i'w chael ar ein gwasanaethau rheng flaen.

Yr wythnos ddiwethaf, cawsom gyfnodau hir o law a arweiniodd at lifogydd a chau ffyrdd yn rhai rhannau o Sir Gaerfyrddin.

Yna ar y penwythnos, cawsom eira a rhew ar draws y rhan fwyaf o'r sir.

Mae tywydd garw bob amser yn rhoi pwysau ychwanegol ar ein timau, ond oherwydd y cyfyngiadau coronafeirws sydd ar waith mae wedi gwneud pethau'n fwy heriol fyth.

Mae ein criwiau priffyrdd wedi bod yn gweithio ddydd a nos yn graeanu llwybrau blaenoriaeth i geisio cadw’r prif ffyrdd yn glir. Mae wedi cael effaith ar ein casgliadau sbwriel hefyd gan mai dim ond hyn a hyn o staff sydd ar gael a bod yn rhaid gweithio mewn swigod oherwydd Covid-19, ac roedd yn amhosibl gyrru ar rai ffyrdd oherwydd llifogydd, eira neu rew, felly does dim amheuaeth ei bod yn anodd iawn iddynt.

Rydym yn ddiolchgar iddynt am barhau i weithio dan y pwysau hwn i ddarparu gwasanaethau sy'n effeithio ar bob un ohonom.

Ac wrth gwrs, trwy hyn i gyd, mae ein gofalwyr hefyd wedi parhau i fynd yr ail filltir i ddarparu gofal yn ein cartrefi gofal preswyl ac yng nghartrefi pobl - hyd yn oed pan fo amodau teithio wedi bod mor erchyll.

Fel Arweinydd, ar ran y Cyngor, hoffwn ddiolch i'n staff am bopeth y maent yn parhau i'w wneud - ac rwy'n siŵr fy mod i'n siarad ar ran llawer ohonoch hefyd.

Daliwch ati i fod yn amyneddgar gyda ni - rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu o dan yr amgylchiadau hyn.

 

 

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Blogiau blaenorol...

Blog Ebrill - 2 o bostiadau

Dewiswch fis