Edrych i’r dyfodol ar ôl codi'r cyfyngiadau symud

34 diwrnod yn ôl

Rydym bellach yn chweched wythnos y cyfnod o gyfyngiadau symud, ac er bod rheswm da pam y dylai pob un ohonom barhau i wrando ar gyngor y Llywodraeth i aros gartref ac eithrio i wneud siwrneiau hanfodol neu ymarfer corff, bydd nifer ohonom wedi dechrau meddwl am beth fydd yn digwydd pan gaiff y cyfyngiadau eu codi a/neu eu haddasu.

Fel cyngor, rydym yn parhau i gael sesiynau briffio dyddiol gan Lywodraeth Cymru a byddwn yn dilyn yr arweiniad cenedlaethol cyn gwneud unrhyw newidiadau yn lleol.

Fodd bynnag, mae'n bwysig ein bod yn ystyried yn ofalus yr hyn y byddwn yn ei wneud pan fydd y cyfyngiadau symud yn dod i ben, pa wasanaethau y gallwn ddechrau eu cynnig eto a sut y byddwn yn gwneud hynny gan ddiogelu ein staff a'n preswylwyr.

Am y rheswm hwnnw, rydym wedi dechrau edrych ymlaen at y dyfodol a meddwl sut y byddwn yn addasu ac yn gweithredu pan fydd rhai o'r cyfyngiadau presennol yn cael eu codi.

Mae llawer ohonoch wedi gofyn am ddefnyddio ein parciau gwledig er enghraifft, neu wedi holi pryd fyddwn yn agor ein canolfannau ailgylchu gwastraff y cartref. Mae'r rhain i gyd yn gwestiynau pwysig, a byddwn yn gwneud ein gorau glas i wneud y penderfyniadau cywir yn seiliedig ar ganllawiau cenedlaethol, ystyriaeth ofalus a gwybodaeth.

Fodd bynnag, ar hyn o bryd dylai pobl gofio, er y byddwn o bosibl yn gweld rhai cyfleusterau a gwasanaethau yn dychwelyd, efallai na fyddwn yn gallu dychwelyd i'r drefn arferol am gryn amser.

Bydd angen cydweithrediad, dealltwriaeth ac amynedd wrth i ni weithio tuag at hynny.

Rydym yn hollol ymwybodol o'r heriau y mae nifer ohonoch yn eu hwynebu, ac rydym yn diolch i chi am eich cefnogaeth barhaus.

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Blogiau blaenorol...

Blog Mai - 2 o bostiadau

Dewiswch fis