Llongyfarchiadau i'n prif weithredwr newydd

286 diwrnod yn ôl

Daeth y broses hir o benodi ein prif weithredwr newydd i ben yr wythnos ddiwethaf, ac rwy'n hynod falch mai Wendy Walters oedd ein hymgeisydd llwyddiannus.

Roedd yn broses recriwtio heriol a oedd yn gofyn llawer, a hoffwn ddiolch i'n holl ymgeiswyr ar y rhestr fer am eu hymdrechion dros yr wythnosau diwethaf.

Wendy yw'r prif weithredwr benywaidd cyntaf i gael ei phenodi yn y cyngor, ac mae hi'n siarad y Gymraeg yn rhugl.

Mae hi'n hynod dalentog ac uchelgeisiol. Mae ganddi uchelgais glir ar gyfer Sir Gaerfyrddin a dyhead am barhau i wella gwasanaethau ar gyfer ein cymunedau.

Mae Wendy wedi bod yn uwch-swyddog gyda ni ers dros 16 mlynedd, ac mae hi wedi arwain nifer o fuddsoddiadau a datblygiadau llwyddiannus gwerth miliynau o bunnoedd yn ystod y cyfnod hwnnw.

Gan ei bod hi'n dod o'r ardal leol, rwy'n gwybod ei bod hi'n teimlo'n angerddol dros y sir - nid yn unig o ran darparu gwasanaethau, ond o ran gwneud Sir Gaerfyrddin yn lle gwell i fyw, gweithio a mwynhau.

Roedd hi wedi gwneud hynny'n glir yn ei chyflwyniadau i'r cyngor, ac roedd ei natur benderfynol wedi ennyn hyder y cynghorwyr.

Ar ran pawb yng Nghyngor Sir Caerfyrddin, rwyf am ddymuno'n dda i Wendy wrth iddi baratoi i gymryd yr awenau dros yr wythnosau nesaf, cyn ei diwrnod cyntaf yn y swydd ar 10 Mehefin.

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Fideo diweddaraf - Twristiaeth Sir Gâr

Cael golwg ar ragor o fideos gan yr Arweinydd ar Vimeo

Blogiau blaenorol...

Blog Chwefror - 1 postiad

Dewiswch fis