Cyfle i adlewyrchu ac amser i wella

61 diwrnod yn ôl

Mae wythnos nesaf yn nodi blwyddyn ers y cyfyngiadau symud cenedlaethol cyntaf ac er ein bod wedi wynebu'r pandemig hwn gyda'n gilydd mae dal yn anodd credu'r hyn rydym oll wedi bod drwyddo - mae'n brofiad rydym wedi'i rannu, ond eto mae'n brofiad y byddwn yn ei gofio mewn ffyrdd gwahanol.

Bydd 23 Mawrth yn gyfle i adlewyrchu, a chyfle i dalu teyrnged i'r rheiny rydym wedi'u colli oherwydd Covid-19 yn ystod y 12 mis diwethaf yn ogystal â thalu teyrnged i'r rheiny sydd wedi gweithio ar y rheng flaen ac wedi cefnogi ein cymunedau mewn cymaint o ffyrdd trwy gydol Covid-19.

Mae un peth yn sicr, rydym wedi dangos gwytnwch anhygoel wrth fynd i'r afael â heriau nad ydym wedi'u hwynebu o'r blaen. Bellach mae'n bryd symud ymlaen, i wella ac i ailsefydlu.

Mae nifer yr achosion yn parhau i ostwng, mae dros filiwn o bobl yng Nghymru wedi'u brechu, ac mae miloedd yn rhagor eisoes wedi cael yr ail ddos sy'n eu llwyr ddiogelu rhag y feirws.

Mae'r cyfyngiadau Covid-19 yn dechrau cael eu llacio - mae disgyblion yn dychwelyd i'w dosbarthiadau, rydym yn gallu cynnig ymweliadau i'n cartrefi gofal unwaith yn rhagor, mae chwaraeon awyr agored yn ailddechrau, ac mae newid y neges i 'arhoswch yn lleol' yn ein galluogi i deithio ychydig ymhellach o'n stepen drws.

Edrychwn ymlaen at weld y cyfyngiadau'n llacio ymhellach yn yr wythnosau nesaf ond mae'n rhaid inni wneud hyn un cam ar y tro a chyda gofal arbennig er mwyn sicrhau ein bod yn cadw ein cymunedau'n ddiogel - dydyn ni ddim am fynd drwy hyn eto.

Ar ôl blwyddyn na fyddwn byth yn ei hanghofio, bellach mae llygedyn o obaith ar y gorwel.

 

 

 

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Blogiau blaenorol...

Blog Mai - 1 postiad

Dewiswch fis