Yn ôl i'r ysgol

67 diwrnod yn ôl

Teuluoedd â phlant iau oedd y rhai cyntaf i deimlo'r cyffro ac ychydig o nerfusrwydd wrth ddychwelyd i'r ysgol ar ôl misoedd o ddysgu gartref.

Mae wedi bod yn hyfryd i weld y pleser ar wynebau'r plant wrth iddyn nhw weld eu ffrindiau a'u hathrawon eto, ac rwy'n siŵr bod llawer o rieni hefyd yn falch o gael gwared ar y gliniaduron a'r llyfrau gwaith a oedd ar fwrdd y gegin.

Mae ein staff addysgu a’n staff cynnal ysgolion gwych, ynghyd â'r swyddogion yn ein hadran addysg, yn gwbl ymwybodol y gallai dychwelyd i'r ysgol olygu rhywfaint o bryder i rai teuluoedd hefyd.

Mae llawer o drefniadau cymorth wedi'u rhoi ar waith, ac os oes unrhyw riant neu blentyn sy'n teimlo'n bryderus ar ôl cyfnod sydd wedi bod mor heriol a gwahanol, byddwn yn eu hannog i siarad â'u hysgol a chael y cymorth sydd ei angen arnynt.

Rydym bellach yn edrych ymlaen at weld ein plant hŷn yn dychwelyd, ac mae llawer o waith cynllunio'n mynd rhagddo ar hyn o bryd i sicrhau y gallan nhw ddychwelyd yn ddiogel, o bosibl o 15 Mawrth yn amodol ar adolygiad 21 diwrnod nesaf Llywodraeth Cymru sy'n cael ei gynnal ddydd Gwener.

Efallai y bydd rhai pobl yn dal i bryderu am ddychweliad ein plant i'r ysgol, a pha effaith y gallai hyn ei chael ar yr achosion o Covid yn lleol. Ond dylem gymryd cysur o ymchwil sy'n dangos bod cyfraddau trosglwyddo o fewn ysgolion yn isel iawn.

Mae angen inni gadw ein hysgolion ar agor, ac mae angen inni gadw ein cymunedau'n ddiogel. Os bydd pob un ohonom yn parhau i gadw at y rheolau, mae'n siŵr y bydd pethau'n parhau i fynd i'r cyfeiriad iawn.

 

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Blogiau blaenorol...

Blog Mai - 1 postiad

Dewiswch fis