Cadwch yn ddiogel

229 diwrnod yn ôl

Yr wythnos hon rwyf am roi rhywfaint o sicrwydd i chi yn dilyn y digwyddiadau dros y dyddiau diwethaf - sicrwydd ein bod yn parhau i weithio i ddiogelu ein cymunedau, a sicrwydd y gallwch chi barhau i helpu i ymladd yn erbyn y feirws.

Er bod cyfyngiadau lleol ar waith yn y sir mae llawer y gallwn ei wneud o hyd i atal cyfyngiadau pellach.

Dros y penwythnos, bu ein swyddogion gorfodi gyda chymorth Heddlu Dyfed-Powys yn ymweld â dros 150 o safleoedd ledled y sir, ac nid dim ond yn y mannau sy'n peri pryder.

Mae ein swyddogion yn gweithio saith diwrnod yr wythnos i sicrhau, cyn belled â bod lleoliadau'n aros ar agor, eu bod yn dilyn y canllawiau er mwyn eich cadw'n ddiogel.

Mae gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru bellach ar waith ledled Sir Gaerfyrddin yn olrhain y feirws a rhoi diogelwch ychwanegol i'n cymunedau. Gallai unrhyw un sydd wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd ag achos o COVID-19 wedi'i gadarnhau dderbyn galwad gan y gwasanaeth.

Rwy'n eich annog i lawrlwytho ap COVID-19 y GIG, er mwyn i chi helpu i ddiogelu ein gweithwyr ac achub bywydau.

O ran yr hyn y gallwch ei wneud, yr un yw'r neges -

  • Parchu - canllawiau, mesurau diogelwch, cymunedau lleol ac eraill o'ch cwmpas.
  • Diogelu - eich hunain, pobl eraill a gwasanaethau critigol; aros gartref os ydych yn sâl a golchi'ch dwylo yn aml
  • Mwynhau - treulio'ch amser hamdden yn ddiogel a chefnogi busnesau lleol i'w cael yn ôl ar eu traed

Yn bennaf oll, cadwch yn ddiogel.

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Blogiau blaenorol...

Blog Mai - 1 postiad

Dewiswch fis