Diolch am gefnogi achos gwych

152 diwrnod yn ôl

Cawsom dywydd bendigedig ddydd Gwener, gwell nag y gallwn i fyth fod wedi'i ddymuno amdano, ar gyfer fy niwrnod golff elusennol blynyddol a oedd yn cael ei gynnal am yr eildro.

Rwy' mor falch i'r digwyddiad fod yn un llwyddiannus unwaith eto eleni. Eleni codwyd dros £2,000 ar gyfer Tŷ-Golau – achos gwych sy'n cefnogi iechyd a llesiant pobl â phroblemau â'u cof, mathau o glefydAlzheimer's a dementia, eu gofalwyr a gweithwyr proffesiynol.

Yn ddiweddar, cefais gyfle i gwrdd â Jan Lewis, sy'n rheoli Tŷ-Golau, a chefais fy ysbrydoli gan ei hymroddiad a'i brwdfrydedd felly roedd yn benderfyniad hawdd addunedu ein hymdrechion codi arian iddyn nhw.

Mae Tŷ-Golau yn cynnig amgylchedd diogel lle gall pobl gymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n ysgogi'r meddwl. Mae'n lle sydd hefyd yn cynnig cymorth a gofal seibiant i aelodau'r teulu a gofalwyr, sy'n gallu gadael eu hanwyliaid gan wybod eu bod mewn dwylo diogel, yn cael gofal gwych ac amser da.

Cawsom gefnogaeth wych i'r digwyddiad, nid yn unig gan y timau a gymerodd ran ac a roddodd yn hael at yr achos, ond gan yr holl fusnesau a fu mor garedig â rhoi cynifer o wobrau ar gyfer y raffl a'r ocsiwn.

Diolch yn fawr i Barc y Scarlets, Gwesty St Brides, Penderyn, Gwesty Parc y Strade, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Cwrs Golff Ashburnham, Castell Howell, LSN Diffusion, Travis Perkins, Celtic Manor, TAD Ltd ac i bawb a gyfrannodd mor hael.

Rhaid hefyd diolch i Hywel Humphries a gamodd i'r adwy ar y funud olaf fel arwerthwr, tîm Marchnata a'r Cyfryngau y Cyngor a Richard Brice o Glwb Golff Ashburnham am drefnu'r diwrnod.

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Fideo diweddaraf - Twristiaeth Sir Gâr

Cael golwg ar ragor o fideos gan yr Arweinydd ar Vimeo

Blogiau blaenorol...

Blog Chwefror - 1 postiad

Dewiswch fis