Mae ein croeso cynnes Cymreig yn annog pobl i ddod yn ôl

145 diwrnod yn ôl

Mae'n Ddiwrnod Cenedlaethol Twristiaeth heddiw, a dyma'r amser delfrydol i adfyfyrio ar broffil Sir Gaerfyrddin fel cyrchfan o'r radd flaenaf i ymwelwyr.

Weithiau mae'n anodd sylweddoli pa mor lwcus ydyn ni gyda phopeth ar stepen ein drws, ond mae mwy a mwy o bobl yn dod i Sir Gaerfyrddin i weld a phrofi ein rhan brydferth o'r byd.

Mae ffigurau annibynnol newydd - yr ydym wedi'u cyhoeddi'r wythnos hon i gyd-fynd â Diwrnod Cenedlaethol Twristiaeth ar 27 Medi - yn dangos bod twristiaeth Sir Gaerfyrddin bellach gwerth £441 miliwn i'r economi leol.

Yn ystod 2018, ymwelodd 3.28 miliwn o bobl â Sir Gaerfyrddin ac arhosodd filiwn o bobl dros nos - dyna swm enfawr o arian sy'n cael ei wario'n lleol, yn cefnogi busnesau ac yn creu swyddi o safon uchel i bobl leol.

Does dim amheuaeth bod cyfres deledu lwyddiannus iawn, Un Bore Mercher, a chot felen eiconig Eve Myles wedi cyfrannu at hyn, yn ogystal â'r darllediadau amhrisiadwy o ddigwyddiadau rhyngwladol mawr megis Taith Prydain.

Ni all arian brynu'r math hwnnw o farchnata, ac mae'n sicr yn helpu i ddenu tyrfaoedd - mae llawer o ymwelwyr wedi bod yn Nhalacharn a Chaerfyrddin yn enwedig, gan ddilyn ein llwybr selogion Un Bore Mercher i weld y lleoliadau ffilmio eiconig.

Y peth gwych yw y byddant yn dweud wrth eu ffrindiau am y croeso cynnes Cymreig y cawsant, am ein harfordiroedd prydferth, ein cefn gwlad trawiadol a'n hatyniadau gwych i'r teulu - a dylem ddisgwyl croesawu mwy o ymwelwyr y flwyddyn nesaf.

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Fideo diweddaraf - Twristiaeth Sir Gâr

Cael golwg ar ragor o fideos gan yr Arweinydd ar Vimeo

Blogiau blaenorol...

Blog Chwefror - 1 postiad

Dewiswch fis