Nol i’r ysgol, nol i’r gwaith

169 diwrnod yn ôl

Mae'r wythnos hon yn nodi dechrau tymor ysgol newydd ac yn ôl i'r gwaith i lawer o bobl sydd wedi mwynhau amser i ffwrdd gyda theulu a ffrindiau dros yr haf.

Mae'n siŵr y bydd nifer o blant a phobl ifanc nerfus, heb anghofio'r rhieni wrth gwrs, wrth iddynt ymgartrefu yn eu hysgolion, eu colegau a'u prifysgolion newydd ac ymgyfarwyddo ag arferion newydd.

Bydd rhai yn dechrau gwersi penodol er mwyn cyflawni eu dyheadau gyrfaol yn sgil cael canlyniadau TGAU a Lefel-A gwych lle bu i Sir Gaerfyrddin unwaith eto ragori ar weddill Cymru. Carwn longyfarch yr holl fyfyrwyr a dymuno'n dda iddynt yn eu hastudiaethau wrth symud ymlaen.

Ac felly, wrth i'r tymor newydd ddechrau, mae'n werth bachu ar y cyfle i ddechrau o'r newydd ac adnewyddu ein huchelgeisiau a dyna'n union rwy'n bwriadu ei wneud wrth i mi ddychwelyd i'm desg ar ôl cael seibiant dros yr haf.

Dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf, byddaf i a'm cyd-aelodau yn brysur yn cynllunio ac yn gwneud trefniadau munud olaf cyn i ni adael yr Undeb Ewropeaidd yn y man, yn ysgogi cynnydd ar ein buddsoddiad enfawr mewn tai cyngor newydd, yn mynd i'r afael â chyflawni ein strategaeth adfywio gwledig a pharatoi ar gyfer ein hymgynghoriad blynyddol ar y gyllideb, yn ogystal â llawer mwy rhwng hynny i gyd.

Fel Bwrdd Gweithredol, byddwn ni hefyd yn treulio amser yn dal i fyny â'n criw newydd o brentisiaid a hyfforddeion graddedig wrth iddynt ymgymryd â'u rolau newydd gyda ni mewn amrywiol feysydd gwasanaeth - pob lwc i bawb.

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Fideo diweddaraf - Twristiaeth Sir Gâr

Cael golwg ar ragor o fideos gan yr Arweinydd ar Vimeo

Blogiau blaenorol...

Blog Chwefror - 2 o bostiadau

Dewiswch fis