Cefnogwch fusnesau lleol a'u helpu i ailsefydlu

322 diwrnod yn ôl

Yr wythnos hon clywsom y newyddion ofnadwy fod Castell Howell yn gorfod colli swyddi, mae hyn yn ergyd enfawr.

Yn anffodus, rwy'n ofni bod hyn yn arwydd o'r hyn sydd i ddod - mae ein busnesau lleol wedi bod ymhlith y rhai a gafodd eu taro waethaf gan y Coronafeirws gyda misoedd o orfod cau a nawr y posibilrwydd o ddirwasgiad dwfn o'u blaenau.

Rwy'n mawr obeithio y gall y cwmni lleol sefydledig hwn oresgyn y cyfnod a pharhau - ac rwy’n teimlo dros y staff sy'n wynebu amser mor anodd.

Fel awdurdod lleol, rydym wedi bod yn falch iawn i fod yn bartner i Gastell Howell wrth greu gwasanaeth clicio a chasglu ar gyfer ein cymunedau ar ddechrau'r cyfyngiadau symud, ac rydym wedi gweithio gyda hwy ers hynny i ddarparu parseli bwyd i bobl sy'n gwarchod eu hunain a theuluoedd sy'n cael prydau ysgol am ddim.

Yn anffodus, mae'n ymddangos bod masnach y cwmni wedi dioddef oddeutu 65 y cant oherwydd bod masnach graidd y cwmni wedi gorfod cau – sef bwytai, caffis a thafarndai yng Nghymru a thu hwnt.

Gan fod y cyfyngiadau bellach yn dechrau llacio a mwy o siopau'n agor, a'r posibilrwydd o ragor o newidiadau yn yr wythnosau nesaf, mae ychydig o obaith ar y gorwel i fusnesau lleol.

Y gwir amdani yw bod llawer o fusnesau yn mynd i'w chael yn anodd iawn i ddod yn ôl eu traed, felly'r peth lleiaf y gallwn ni ei wneud i'w helpu yw gwario'n lleol a helpu i gadw 'punt Sir Gâr' i fynd - bydd gwario'n lleol yn golygu y byddwn yn helpu rhai busnesau i ailsefydlu eu hunain.

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Blogiau blaenorol...

Blog Mai - 1 postiad

Dewiswch fis