Ni yw Canolbwynt Beicio Cymru!

175 diwrnod yn ôl

Am ddiwrnod arbennig a gafwyd ddydd Sadwrn wrth i ni groesawu cymal olaf Taith Merched OVO Energy.

Rwy'n hynod o falch o bawb a helpodd i wneud y digwyddiad yn llwyddiant ysgubol - roedd llygaid y byd ar Sir Gaerfyrddin ac yn sicr fe wnaethom ddangos Sir mor hardd a chroesawgar yr ydym yn byw ynddi a’n bod yn gallu cynnal digwyddiadau chwaraeon ar raddfa fawr i gystadlu â'r goreuon.

Roedd hefyd yn wych gweld cymunedau ar hyd y daith yn creu awyrgylch parti i groesawu'r beicwyr a'u hannog, yn bendant roedd gennym y dorf fwyaf o gefnogwyr a'r mwyaf swnllyd o blith y chwe chymal.

Roedd yn foment arbennig iawn i wylio Manon Lloyd yn arwain y beicwyr allan o'r Felodrom ym Mharc Caerfyrddin – lle gychwynnodd y cyfan iddi wrth iddi hyfforddi gyda Towy Riders ac i weld ei llwyddiant. Rwy’n gwybod bod ei theulu yn falch iawn o'i llwyddiant, fel yr ydym ni, mae hi wir yn llysgennad i Sir Gaerfyrddin, da iawn a llongyfarchiadau Manon!

Cafwyd diweddglo cyffrous ym Mharc Gwledig Pen-bre; unwaith eto roedd yr awyrgylch yn arbennig, roedd llawer o weithgareddau i bawb ac yn ddiwrnod gwych llawn hwyl i'r teulu, ac wrth gwrs cael gweld beicio o'r radd flaenaf ar garreg y drws hefyd.

Rwy'n gobeithio ein bod fel Sir wedi dangos ein bod yn gallu cynnal digwyddiadau mawr fel hyn, mae gennym y seilwaith a'r cyfleusterau ond yn bennaf oll mae gennym y bobl, rwy'n credu ei bod yn deg i ddweud y gallwn erbyn hyn hawlio'r teitl Canolbwynt Beicio Cymru! Ac os ydych wedi cael eich ysbrydoli gan ddigwyddiadau'r penwythnos, ewch i darganfodsirgar.com i weld ein llwybrau beicio gwych - chewch chi ddim eich siomi!

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Fideo diweddaraf - Twristiaeth Sir Gâr

Cael golwg ar ragor o fideos gan yr Arweinydd ar Vimeo

Blogiau blaenorol...

Blog Rhagfyr - 0 o bostiadau

Dewiswch fis