Canolbwyntio ar ddiogelu ein gilydd

166 diwrnod yn ôl

Mae wythnos gyntaf mis Rhagfyr fel arfer yn llawn cyffro o ran mynd i ddramâu geni, mae goleuadau'n cael eu cynnau yng nghanol trefi ac mae siopa hwyr yn ei anterth.

Roeddem yn gwybod y byddai eleni'n wahanol, ac er ein bod yn gwybod bod cyfyngiadau'n anochel, roedd cyhoeddiad Prif Weinidog Cymru yn gynharach yr wythnos hon yn dal i fod yn ergyd.

Rydym bellach yn gwybod y bydd tafarndai, caffis a bwytai yn cael eu gwahardd rhag gwerthu alcohol o ddydd Gwener ymlaen, a bydd yn rhaid i safleoedd gau erbyn 6pm, er y bydd tafarndai yn dal yn gallu cynnig gwasanaeth cludfwyd.

Bydd yn rhaid i atyniadau ymwelwyr ac adloniant dan do gau hefyd.

Mae hyn yn ergyd drom i'r diwydiant lletygarwch sydd wedi brwydro'n galed i barhau, ond rwy'n gobeithio y bydd y £340miliwn sydd ar gael i ddarparu cymorth ariannol i fusnesau y mae'r cyfyngiadau newydd hyn yn effeithio arnynt yn rhoi rhywfaint o gymorth.

Nid dyna'r cyfyngiadau yr oeddem am eu gweld - rwy'n credu roeddem ni i gyd yn meddwl yn gynharach eleni y byddem yn dal ati er mwyn gallu dathlu gyda'n gilydd adeg y Nadolig, a dyma ni gyda thair wythnos i fynd tan y Nadolig ac rydym yn dal yn aneglur o ran sut olwg fydd ar ein dathliadau.

Fy apêl i chi yw eich bod yn dathlu eich gilydd y Nadolig hwn - diogelwch y bobl rydych chi'n eu caru fwyaf drwy feddwl am yr hyn y dylech chi fod yn ei wneud nid yr hyn y gallwch chi ei wneud. Cadwch mor ddiogel ag y gallwch gan wybod eich bod wedi gwneud popeth posibl i gadw eich teulu a'ch cymuned yn ddiogel y Nadolig hwn.

 

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Blogiau blaenorol...

Blog Mai - 1 postiad

Dewiswch fis