Gan obeithio am flwyddyn well i ddod

134 diwrnod yn ôl

Rwy'n sicr nad fi yw'r unig un fydd yn dweud bod 2020 wedi bod yn flwyddyn na fydd yr un ohonom yn ei hanghofio a byth am ei hailadrodd.

Ar drothwy blwyddyn newydd mae'n rhaid i ni fyw mewn gobaith y bydd cyflwyno'r brechlyn yn gwella'r sefyllfa i bob un ohonom, ond y realiti yw bod gennym lawer o heriau eto i ddod.

Wrth edrych yn ôl ar ein profiadau dros y 10 mis diwethaf, ynghyd â'r ysbryd tîm gwirioneddol y mae ein staff a'n partneriaid yn parhau i'w ddangos, byddwn yn parhau i wynebu Covid-19 ac yn gwneud popeth o fewn ein gallu i ddiogelu Sir Gâr.

Er gwaethaf yr anawsterau rydym wedi'u hwynebu eleni, yr hyn y dylem ei gofio yw'r caredigrwydd rhyfeddol a'r ysbryd cymunedol yr ydym wedi'u gweld wrth i bobl gefnogi ei gilydd.

Llwyddwyd i gyfleu hyn yn ein hymgyrch SirGâredig, Rhannu Caredigrwydd Sir Gaerfyrddin - pobl yn gwirfoddoli mewn banciau bwyd, yn mynd ar neges i'w cymdogion a oedd yn gwarchod eu hunain, neu rywbeth mor syml â gadael nodyn diolch i'n dynion sbwriel.

Y caredigrwydd a'r ysbryd cymunedol hwn sydd eu hangen arnom nawr yn fwy nag erioed.

Mae'r cyfyngiadau yn cael effaith arnom i gyd, rydym wedi blino, yn rhwystredig ac yn bryderus, ond yn anad dim, os gallwn fod yn garedig wrth ein gilydd gallwn wynebu'r hyn sydd eto i ddod.

Mae Covid-19 yn sicr wedi gadael ei farc, gadewch i ni obeithio gyda blwyddyn newydd a gobaith ar y gorwel, y bydd 2021 yn flwyddyn well i ni i gyd.

Ar ran pawb yn y cyngor, hoffwn ddymuno Blwyddyn Newydd Dda i chi.

 

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Blogiau blaenorol...

Blog Mai - 1 postiad

Dewiswch fis