Gwasanaethau'r Hwb yn dangos ymrwymiad i Ddyffryn Aman

310 diwrnod yn ôl

Bues i yng nghanol tref Rhydaman fore dydd Llun ar gyfer agoriad yr Hwb newydd ar Stryd y Cei.

Mae'r Hwb wedi'i fodelu ar yr Hwb llwyddiannus yn Llanelli, a bydd yn darparu gwasanaethau newydd yng nghanol y dref, gan gynnig cyngor wyneb yn wyneb ar amrywiaeth o faterion y cyngor, yn ogystal â bod yn fan lle gall pobl wneud taliadau, cael cymorth ynghylch swyddi a hyfforddiant, cael mynediad at gyfleusterau digidol, anghenion gwirfoddoli a llawer mwy.

Rydym wedi darparu gwasanaethau i gwsmeriaid yn Rhydaman ers blynyddoedd lawer ond bydd yr Hwb newydd yn gwneud llawer mwy na hynny.  Er enghraifft, byddwn yn rhoi cymorth i unigolion o Ddyffryn Aman ynghylch hyfforddiant, cyflogadwyedd a gwirfoddoli, gan ddod â swyddi i'r ardal yn y pen draw.

Bydd y cyhoedd bellach yn gallu gwneud taliadau yn yr un lleoliad, sy'n ei gwneud hi'n haws i'n cwsmeriaid reoli eu holl ymholiadau i'r Cyngor mewn un lle.

Mae partneriaid yn cymryd rhan hefyd, er enghraifft bydd cymorth ar gael bob dydd Mercher i ddynion a merched sy'n gyn-aelodau o'r lluoedd, ynghyd â Diwrnod Tai bob dydd Gwener.

Wrth gwrs y gobaith yw y bydd hyn hefyd yn cynyddu nifer yr ymwelwyr ac yn rhoi hwb i siopau a busnesau.

Mae'r adeilad newydd hwn yn dangos ein hymrwymiad i'r dref a'r pentrefi cyfagos, ac yn dangos bod Dyffryn Aman yn bwysig i ni. 

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Fideo diweddaraf - Bwrsariaeth y Goleudy

Cael golwg ar ragor o fideos gan yr Arweinydd ar Vimeo

Blogiau blaenorol...

Blog Hydref - 1 postiad

Dewiswch fis