Gwneud dewisiadau anodd i ddiogelu'r rhai rydym yn eu caru

155 diwrnod yn ôl

Dyma'r adeg o flwyddyn pan fyddwn yn dechrau meddwl am sut rydym yn bwriadu treulio'r Nadolig a'r Flwyddyn Newydd, ac mae eleni yn flwyddyn na welwyd ei thebyg o'r blaen yn ein hoes. 

Mae'r flwyddyn hon wedi bod yn un anodd, a gan fod cymaint wedi cael ei ofyn ohonom eisoes, bydd meddwl am newid ein cynlluniau Nadolig traddodiadol yn anodd i lawer o bobl.

Ond mae'n rhaid i ni ystyried realiti'r sefyllfa bresennol - mae achosion Covid-19 yn dal i godi, ac rydym yn gweld pwysau sylweddol ar ein hysbytai a'n staff gofal.

Bydd y dewisiadau rydym yn eu gwneud yn awr yn cael effaith ar y sefyllfa hon, a'r hyn fydd yn ein haros ym mis Ionawr.

Mae llawer ohonom wedi cael ein gorfodi i gadw draw o'n hanwyliaid am ran helaeth o'r flwyddyn, ac wrth i'r Nadolig nesáu efallai y bydd rhai ohonom yn gwneud trefniadau i gwrdd â ffrindiau a theulu.

Y cyfan rwy'n ei ofyn yw bod unrhyw un sy'n gwneud trefniadau yn ystyried sut y gallant wneud hyn mor ddiogel â phosibl - gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud popeth o fewn eich gallu i amddiffyn eich hunain ac eraill yn ein cymunedau sy'n agored i niwed.

Mae llawer o bobl yn ystyried cael Nadolig gwahanol eleni ac aros gartref. Yn sicr, ni fydd yr un peth, ond mewn blwyddyn sydd eisoes wedi newid ein bywydau mewn sawl ffordd, mae'n rhywbeth gwerth ei ystyried.

Felly, beth bynnag rydych chi'n ei gynllunio, y cyfan rwy'n ei ofyn yw eich bod yn meddwl am eich dewisiadau'n ofalus - cadwch y bobl rydych chi'n eu caru fwyaf yn ddiogel.

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Blogiau blaenorol...

Blog Mai - 1 postiad

Dewiswch fis