Nadolig Llawen i chi i gyd

100 diwrnod yn ôl

Mae adeg y Nadolig yn gyfle i lawer ohonom ymlacio gyda theulu a ffrindiau, ond ar yr adeg hon o'r flwyddyn rwyf bob amser yn cofio am y rhai sy'n gweithio dros gyfnod y Nadolig ac yn darparu gwasanaethau hanfodol i bobl mewn angen.

I ni, mae hynny'n cynnwys gofalwyr, criwiau'r priffyrdd, staff y ganolfan alwadau brys ac eleni hyd yn oed ein tîm yn y gwasanaethau cofrestru, ac rwyf am fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i bob un ohonynt am adael eu teuluoedd i ddarparu gwasanaethau ar ein cyfer.

Mae hwn hefyd yn gyfnod i edrych yn ôl. Yn ystod blwyddyn a fu'n gythryblus o ran gwleidyddiaeth, gan arwain at yr etholiad cyffredinol cyntaf yn ystod y gaeaf mewn bron i 100 mlynedd, rydym yn aml yn sylweddoli bod gennym farn wahanol i'r bobl yr ydym yn eu cyfarfod - hyd yn oed y bobl yr ydym yn agos atynt.

Drwy'r cyfan, rwy'n gobeithio ein bod wedi dod o hyd i dir cyffredin, ac i mi, dyna sy'n bwysig.

Fel awdurdod, rydym wedi torri tir newydd yn 2019. Yn ogystal ag agor mwy o ysgolion newydd, cynnal digwyddiad beicio arall o safon fyd-eang, adeiladu mwy o dai fforddiadwy a chreu mwy o swyddi, rydym am y tro cyntaf wedi lansio strategaeth adfywio sy'n canolbwyntio'n benodol ar ein cymunedau gwledig.

Yn 2020, byddwn yn arwain ar y strategaeth hon er mwyn gwneud gwahaniaeth go iawn i'r rheini ohonom sy'n byw y tu hwnt i'r prif ganolfannau trefol, gan helpu cymunedau gwledig i ddod yn fwy cynaliadwy, yn weithgar yn economaidd ac yn lleoedd atyniadol i fyw a gweithio.

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Fideo diweddaraf - Datganiad Coronafeirws

Cael golwg ar ragor o fideos gan yr Arweinydd ar Vimeo

Blogiau blaenorol...

Blog Mawrth - 1 postiad

Dewiswch fis