Nadolig Llawen i chi i gyd

261 diwrnod yn ôl

A ninnau ar drothwy'r Nadolig, bydd llawer ohonom yn meddwl am y teulu. Byddaf i, ynghyd â llawer o bobl eraill, yn ddigon ffodus i allu treulio amser gwerthfawr yng nghwmni anwyliaid.

I lawer o bobl, fodd bynnag, gall y Nadolig fod yn amser unig ac anodd, a byddaf yn meddwl amdanynt hwy hefyd.

Gobeithiaf y byddwn, mewn rhyw ffordd fach, wedi gallu helpu llawer o deuluoedd a fyddai fel arall wedi'i chael hi'n anodd iawn creu rhywfaint o swyn y Nadolig ar gyfer eu plant, sy'n rhywbeth y mae rhai ohonom yn ei gymryd yn ganiataol. Mae ein Hapêl Teganau Nadolig wedi wynebu galw uwch nag erioed eleni, ac mae hynny ynddo'i hun yn adlewyrchiad trist iawn o'r cyfnodau anodd a brofir gan lawer o bobl yn ein cymuned.

Roeddwn yn falch o gael ymweld â'r depo ble mae'r gwirfoddolwyr wedi bod wrthi'n didoli eich holl roddion, ac rwyf wedi diolch iddynt - fel yr wyf yn diolch i bawb sydd wedi cyfrannu - am helpu i roi gwên ar wynebau rhai o blant Sir Gâr na fyddai Siôn Corn o bosibl wedi ymweld â hwy fel arall.

Wrth gwrs, ar ôl holl ddathliadau'r diwrnod mawr, bydd cannoedd ohonoch yn dilyn y traddodiad blynyddol ac yn ymuno â'r dewrion eraill yn Nhrochfa'r Tymor yng Nghefn Sidan a gynhelir am y 33ain flwyddyn. Dymunaf bob lwc i bawb a fydd yn cymryd rhan, ac wrth gwrs i Gadeirydd y Cyngor y Cynghorydd Mansel Charles a fydd yn cymryd rhan am y tro cyntaf.

Nadolig Llawen bawb.

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Fideo diweddaraf - Bwrsariaeth y Goleudy

Cael golwg ar ragor o fideos gan yr Arweinydd ar Vimeo

Blogiau blaenorol...

Blog Hydref - 1 postiad

Dewiswch fis