Storm Arwen - diolch i’r staff

54 diwrnod yn ôl

Dros y penwythnos gwelwyd storm gyntaf y Gaeaf gyda gwyntoedd y gogledd yn hyrddio drwy'r sir gan achosi perygl ac amharu’n sylweddol.

Gadawodd Storm Arwen ddifrod sylweddol gyda choed wedi cwympo, ffyrdd wedi’u rhwystro ac adeiladau wedi’u difrodi ar draws Sir Gaerfyrddin.

Cwympodd llawer o goed a gwelwyd malurion yn hedfan drwy'r awyr gan lanio ar briffyrdd ac eiddo.

Mewn 24 awr, gwnaethom ddelio â 150 o alwadau am goed wedi cwympo gyda llawer o'r rhain yn rhai mawr a niferus, ac mae hynny'n ychwanegol at 30 o ddigwyddiadau eraill oedd yn gysylltiedig â'r tywydd.

Mae ein criwiau priffyrdd a'n contractwyr wedi gweithio'n ddiddiwedd drwy gydol y penwythnos mewn amodau erchyll ac wedi cadw i fynd drwy wyntoedd cryfion i glirio'r rhwydweithiau ffyrdd.

Ac maen nhw'n dal i fynd wrth i ni glirio'r dinistr a adawyd ar ôl – mae'n dasg anferthol.

Yn anffodus, mae tywydd eithafol yn gwaethygu ac yn digwydd yn fwy aml oherwydd newid yn yr hinsawdd a dyna pam yr ydym wedi ymrwymo i wneud popeth o fewn ein gallu i leihau ein hôl troed carbon a dod yn awdurdod di-garbon erbyn 2030.

Fodd bynnag, ni allwn gyflawni hyn ar ein pennau ein hunain, mae angen help pob un ohonoch arnom. Gall cymryd camau bach wneud byd o wahaniaeth a chreu lle gwell i fagu cenedlaethau'r dyfodol.

Am y tro, mae'n rhaid diolch i'n tîm priffyrdd a'r rhai fu’n gweithio yn ystod Storm Arwen am eu holl ymdrechion i gadw ein ffyrdd yn glir er mwyn i ni allu fynd o gwmpas a theithio'n ddiogel.

Diolch yn fawr!

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Fideo diweddaraf - Adroddiad blynyddol yr Arweinydd 2021 - Myfyrio, Ailosod a Symud Ymlaen

Cael golwg ar ragor o fideos gan yr Arweinydd ar Vimeo

Blogiau blaenorol...

Blog Ionawr - 2 o bostiadau

Dewiswch fis