Agoriad mawreddog Coaltown Coffee

370 diwrnod yn ôl

Mae'r aer yn ardal Rhydaman yn llawn arogl arbennig yr wythnos hon, gan fod Coaltown Coffee wedi agor yn Heol y Ffowndri.

Ers cryn amser rwyf wedi edmygu brwdfrydedd ac ymrwymiad ei sefydlydd, Scott James yr entrepreneur lleol. Mae wedi bod yn bleser mawr i'w weld yn agor ei fenter fusnes newydd yr wythnos hon.

Gan fy mod yn dwlu ar goffi, gallaf gadarnhau ansawdd ei gynnyrch, ac nid fi yw'r unig un - gallwch brynu Coaltown Coffee mewn llawer o siopau a chaffis ledled y DU, gan gynnwys yn y Senedd ym Mae Caerdydd.

Fel y bydd unrhyw un sydd wedi bod yn ddigon ffodus i ymweld â'r cwmni rhostio coffi newydd yn deall, nid y coffi yw'r elfen bwysicaf i Scott. Dyma ddyn ifanc uchelgeisiol sydd â dealltwriaeth glir o gyfrifoldeb cymdeithasol - sy'n amlwg o'r ffordd y mae'n dod o hyd i'w ffa i'r ffordd y mae'n cynnal ei fusnes.

Mae'n creu swyddi ar gyfer pobl leol, yn helpu i hyfforddi pobl i fod yn faristas y dyfodol, yn darparu lleoedd i fusnesau lleol rwydweithio a defnyddio'r cyfleusterau, yn ogystal â bod yn gynrychiolydd anhygoel ar gyfer Rhydaman.

Dechreuodd Scott Coaltown Coffi yn ei garej gartref, ac yn sgil cael ei ysbrydoli gan ei dad-cu - a oedd yn löwr - a threftadaeth gyfoethog y dref, mae'n creu rhywbeth arbennig.

Dymunaf y gorau iddo ac i'w staff ar gyfer y dyfodol.

Dolenni Cysylltiedig

Coaltown Coffee

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Fideo diweddaraf - Twristiaeth Sir Gâr

Cael golwg ar ragor o fideos gan yr Arweinydd ar Vimeo

Blogiau blaenorol...

Blog Tachwedd - 5 o bostiadau

Dewiswch fis