Cefnogwch ein Hapêl Teganau Nadolig

114 diwrnod yn ôl

Roedd Calan Gaeaf newydd ddod i ben ac nid oeddem wedi gweld unrhyw dân gwyllt ar gyfer Noson Guto Ffowc pan ddechreuodd yr hysbysebion Nadolig ar ein sgriniau teledu dros y penwythnos.

Rwy'n gwybod nad fi yw'r unig un sydd wedi sylweddoli bod cyfnod y Nadolig yn dechrau'n gynt ac yn gynt bob blwyddyn, sy'n rhoi pwysau ar deuluoedd i wario, ac weithiau gwario arian nad oes ganddynt i'w wario.

Mae'n werth cofio'r rhesymau go iawn dros y Nadolig, p'un ai dathliad crefyddol yw hynny i chi, neu amser gwerthfawr gyda'ch teulu a'ch ffrindiau. Nid yw faint o arian yr ydych wedi'i wario'n bwysig mewn gwirionedd, na'r anrhegion gormodol.

Unwaith eto eleni, bydd rhai teuluoedd yn teimlo'r straen am amrywiaeth o resymau, a dyna pam yr ydym ni, fel Cyngor, yn falch o gynnig ein cefnogaeth drwy gasglu rhoddion fel rhan o'n Hapêl Teganau flynyddol.

Mae'r Apêl yn helpu i sicrhau y bydd y plant na fyddant yn cael anrhegion o bosibl oherwydd eu hamgylchiadau yn gwenu ar fore dydd Nadolig.

Bydd digon o wybodaeth yn cael ei rhannu yn y cyfryngau, ar ein gwefan ac ar ffrydiau cyfryngau cymdeithasol dros yr wythnosau nesaf. Byddwn yn ddiolchgar am eich cefnogaeth.

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Fideo diweddaraf - Twristiaeth Sir Gâr

Cael golwg ar ragor o fideos gan yr Arweinydd ar Vimeo

Blogiau blaenorol...

Blog Chwefror - 2 o bostiadau

Dewiswch fis