Newyddion cadarnhaol wrth gael golwg gyntaf ar Bentre Awel

99 diwrnod yn ôl

Yr wythnos hon rydym wedi datgelu'r olwg gyntaf ar Bentre Awel - prosiect gwerth miliynau o bunnoedd sy'n cynnwys cyfleusterau iechyd ac addysg o'r radd flaenaf, sydd wedi cymryd cam mawr ymlaen ar ôl cael ei gymeradwyo gan Gyd-bwyllgor Bargen Ddinesig Bae Abertawe.

Ar safle 83 erw yn y Llynnoedd Delta ar arfordir Sir Gaerfyrddin, Pentre Awel fydd y datblygiad cyntaf o'i gwmpas a'i faint yng Nghymru.

Yn ogystal â rhoi miliynau o bunnoedd i'r economi leol, bydd Pentre Awel hefyd yn creu ystod eang o gyfleoedd gwaith a hyfforddiant ar draws Sir Gaerfyrddin.

Mae hwn yn brosiect nodedig cyffrous oherwydd y cyfleoedd gwaith o ansawdd uchel a'r hwb economaidd y bydd yn ei greu, gan helpu i ddenu hyd yn oed rhagor o fuddsoddiad yn y dyfodol.

Gyda chyfleusterau hamdden, busnes, byw â chymorth ac iechyd o'r radd flaenaf, mae'n brosiect a fydd yn rhoi Sir Gaerfyrddin ar y map fel enghraifft fyd-eang o arferion gorau ar gyfer rhagoriaeth ym maes gwyddor bywyd a llesiant.

Mae pwysigrwydd a pherthnasedd y prosiect hwn wedi'u hatgyfnerthu ymhellach drwy argyfwng Covid-19.

Bydd yn helpu i fynd i'r afael â phrinder sgiliau ym maes iechyd a gofal, gan fanteisio hefyd ar ddatblygiadau digidol o ran darparu gofal iechyd gartref neu yn y gymuned.

Ar adeg pan fo angen mawr am swyddi diogel ar gyfer pobl leol, bydd y prosiect yn sicrhau hynny hefyd.

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Blogiau blaenorol...

Blog Chwefror - 4 o bostiadau

Dewiswch fis